Täna on lõikustänupüha

“Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis!” 
(5Ms 8:10)

Lõikustänupüha on üks maailma vanimaid tähtpäevi. Seega on läbi aegade inimesed tundnud, et nende toimetulek pole lõplikult nende endi kätes ja Jumalale tuleb tänulik olla, kui meil on võimalik maitsta oma kätetöö vilja ja näha oma vaeva tulemust. Kristlikus kirikus on lõikustänupüha sügisene palvepäev, mil tänatakse Jumalat töö õnnistamise ja lõikuse andide eest. Lõikustänupüha peetakse Eesti kirikus vana traditsiooni järgi oktoobrikuu teisel pühapäeval. Sageli kasutatakse sel puhul kiriku kaunistamiseks sügisande.

Tänapäeval, mil järjest vähem on neid, kes põllumajandusega tegelevad, saame sel pühal reaalselt käega katsutavalt põllu- ja aiasaagilt pilgu pöörata oma igapäevasele elule: meie tegudel ja töödel on viljad. Olgem tänulikud, kui märkame neid endi eludes.

„Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti“ (Ps 136:1). Nõnda saame tähelepanu koondada tänule. Tänu on vaatamine töölt meistrile, loodult Loojale ja seda teadlikult tehes muutub tänulikkus sisemiseks hoiakuks, mida saab enda sees kasvatada ja toita. Tänulikus südames ei ole kohta kibestumisele.

Omamoodi saagi Jumala ette toomine on ka paljudes kogudustes just sel pühapäeval uut hooaega alustavad pühapäevakoolid. Lapsed kui Jumala and ja armastuse vili tuuakse pärast suviseid kasvamiskuid tagasi koguduse keskele ja Jumala ette.

Allikas: ajakiri Pluss, ajaleht Eesti Kirik


Me palvetame:
Helde Jumal, halastaja Isa, me täname Sind, et Sa oled meie selle aasta tööd õnnistanud. Me palume Sind: anna, et me terve oma eluga kannaksime vilja, mida Sina meilt ootad. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.


Loe lisa: