17. pühapäev pärast nelipüha

2. okt. 2022

17. pühapäev pärast nelipüha
Jeesus annab elu – Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10
KLPR 354  roheline

Ps 86:10-13   Ii 14:1-6,13-15   Rm 8:18-23   Lk 7:11-16

 

 Issand Jumal, taevane Isa, Sina valitsed elu ja surma üle. Me täname Sind, et Jeesus Kristus on võitnud surma võimu, ja palume, aita meil astuda usus Temasse vastu oma surmale. Anna meile kindel veendumus, et nii elus kui surmas oleme Tema omad, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Jeesus astus ligi ja puudutas surnuraami, mispeale kandjad jäid seisma. Ja Ta ütles: “Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!? Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Lk 7:14-15

Lisalugemine: Srk 27:30-28:7
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   2Sm 12:15-24
Pühapäeva õhtul: Ps 22:24-32   Kl 2:12-15