3. pühapäev pärast nelipüha

26. juuni 2022

3. pühapäev pärast nelipüha
Kutse Jumala riiki – Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
KLPR 333  roheline

Ps 18:17-20,26-29   Ho 11:1-4,7   Fl 2:12-16   Lk 14:16-24

 

 Issand Jumal, taevane Isa, Sina tahad, et kõik inimesed saaksid õndsaks ja jõuaksid tõe tundmisele. Sina kutsud meid püha sõna kaudu oma riiki. Hoia meid ükskõiksuse ja hoolimatuse eest ning aita meid, et võtaksime ilma kahtlemata ja tõrkumata Sinu kutse vastu, elaksime Sinu sõna järgi ning pääseksime taevasesse pidulauda. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Tulge, sest kõik on juba valmis! Lk 14:17

Lisalugemine: Srk 2:7-18
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   Js 45:1-3
Pühapäeva õhtul: Ps 33:1-12   Lk 14:25-35