Apostel ja evangelist Johannese päev ehk johannesepäev

27. dets. 2022

Apostel ja evangelist Johannese päev ehk johannesepäev
Jumal on armastus
KLPR 314  valge*

Ps 92:13-16   Õp 8:1,22-30   1Jh 1:1-4 (v 1Jh 2:28-3:3)   Jh 21:19b-25

 

 Halastaja Jumal, valgusta oma Kirikut Sinu püha sõnaga, et me käiksime Püha Johannese õpetuse järgi Sinu armu ja tõe valguses. Luba meil Sinu juures igavesti näha Sinu taevast kirkust. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

V: Kõigeväeline Jumal, Sa avasid apostel ja evangelist Johannese kaudu meile ligipääsu Sinu igavese Sõna saladustele. Valgusta meie mõistust oma Püha Vaimuga ja lase meil armastava südamega taibata, mida Püha Johannes meile Kristusest on kuulutanud. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1

Lisalugemine: Srk 15:1-6
Pühapäeva õhtul: Ps 133   2Jh 1-6,9 (v Õp 2:1-11)