Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev

29. juuni 2022

 Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev
punane*
Ps 22:23,28-29,32   Sk 4:1-6a,10b-14 (v Hs 34:11-16)   Ap 12:1-11 (v Ef 2:19-22)   Mt 16:13-20 (v Jh 21:15-22)

Kõigeväeline Jumal, kes Sa oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu täitsid apostel Peetruse paljude heade andidega ja käskisid tal toita Sinu karja. Me palume Sind, tee kõik oma Kiriku sulased piiskopid, preestrid ja diakonid innukaks evangeeliumi tunnistamises. Juhi kõiki inimesi kuulma Sinu sõna ja ava neile taeva kuningriik. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.