Apostlite Siimona ja Juuda päev ehk simunapäev

28. okt. 2022

 Apostlite Siimona ja Juuda päev ehk simunapäev
punane*
Ps 89:2,6,16–18   Js 28:14–16   Ef 2:19–22   Jh 15:7–11

Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Kiriku rajanud apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Anna, et me nende õpetuse kaudu saame usuosaduses üheks ja koos Siimon Kananaiose, Juudas Jaakobuse poja ja kõigi teiste apostlitega kasvame Sinu templiks Vaimus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.