Evangelist Luuka päev ehk luukapäev

18. okt. 2022

 Evangelist Luuka päev ehk luukapäev
valge*
Ps 1:1-3   Js 35:3–6 (v Js 43:8–13)   2Tm 4:5–11   Lk 1:1–4

Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid arst Luuka, et temast saaks Sinu evangeeliumi kuulutaja ja inimhingede ravija. Anna, et tema evangeeliumi ravim tervendaks kõik meie hingehaigused ja teeks meie südamed ärksaks armastama ja teenima. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 Rõõm käsuõpetusest – simchat tora