Kolmainupüha

12. juuni 2022

Kolmainupüha
Varjatud Jumal – Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3
KLPR 142  valge

Ps 95:1-2,6-7   Js 6:1-8(9-10)   Rm 11:33-36   Jh 3:1-15

 

 Kõigeväeline Jumal, kes Sa elad pühaduses ja kõrguses, oma loodut Vaimu läbi uuendad ja juhatad ning Kristuses oma kirkust ilmutad: puhasta meid kartustest ja kahtlustest ning tee meid väärilisteks Sind teenima, kes Sa koos Pojaga ja Püha Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

 

Jeesus ütles: “Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim.” Jh 3:5-6

Lisalugemine: Trk 9:13-18b
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   1Ms 18:1-14 (v Tb 12:6b)
Pühapäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Ms 3:13-20