Kristuse sündimispüha ehk 1. jõulupüha

25. dets. 2022

Kristuse sündimispüha ehk 1. jõulupüha
Sõna sai lihaks – Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust. Jh 1:14
KLPR 31  valge

Ps 100   Js 52:7-10 (v Js 11:1-9)   Hb 1:1-3(4-12) (v 1Jh 4:9-16)   Jh 1:1-14

 

 Kõigeväeline Jumal, Sinu igavene Sõna on saanud lihaks ja Temas on meile paistnud Sinu kirkus. Ava meie südamed, et me mõistaksime seda imet ning ülistaksime ja kuulutaksime Sinu päästet, mille Sa oled meile valmistanud Jeesuses Kristuses, Sinu Pojas, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. 1Jh 4:10

Lisalugemine: Trk 10:1-9,15-16  (v  Trk 16:20-29  )

* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop

 1. jõulupüha