Nelipüha eelõhtu ehk nelipüha laupäev

4. juuni 2022

Nelipüha eelõhtu ehk nelipüha laupäev
Tule, Püha Vaim

Ps 34:2-4,9-11 (v Ps 107:1-2,21-22)   Js 59:20-21   Ap 19:1-6   Jh 14:8-17

 

 Kõigeväeline ja igavene Jumal, Sa täitsid ülestõusmispüha tõotuse ja läkitasid Püha Vaimu, ühendasid maa rahvad ja hõimud Sinu kirkust kuulutama. Vaata oma rahva peale, kes on kogunenud palves, et Sinu Vaimu vastu võtta. Saada oma Vaim hingama meie südametesse ja tasanda sõnade ning keelte erisused, et me ühel häälel lauldes võiksime rõõmus ja tänus kiita Sinu nime. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Jeesus ütles: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid.” Jh 14:12

Lisalugemine: Srk 1:1-10

Ps 107:33-43   Js 42:5-9  
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Ms 19:3-6

  Eesti lipu päev

 Nädalatepüha – šavuot (4.6-5.6)