Ristija Johannese sündimise püha ehk jaanipäev

24. juuni 2022

Ristija Johannese sündimise püha ehk jaanipäev
Teevalmistaja – Ristija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema! Jh 3:30
KLPR 145  valge*

Ps 92:2–3,5–6   Js 40:1–8   Ap 13:(14b–22)23–26   Lk 1:57–66

 

 Jumal, taevane Isa, Sinu Poja tuleku ettevalmistaja Ristija Johannes puhastas teed meie Päästjale Jeesusele Kristusele ja kutsus inimesi meeleparandusele. Aita meil loobuda kõigest sellest, mis takistab meid elamast Sinu tahte järgi. Tee meist oma sõnumitoojad ja valguse tunnistajad. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Naabrid ja sugulased tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!” Lk 1:57,59-60

Lisalugemine: Srk 40:12-27
Laupäeva õhtul: Ps 85:2-14   Lk 1:5-25
Pühapäeva õhtul: Ps 85:2-14   Jh 1:6-9,15

  Jaanipäev