15. pühapäev pärast nelipüha

18. sept. 2022

15. pühapäev pärast nelipüha
Tänulikkus – Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2
KLPR 301  roheline

Ps 65:2-6,9 (v Ps 136:1-9,26)   Js 38:16-20   Ef 5:15-20   Lk 17:11-19

 

 Kõigeväeline Jumal, armas taevane Isa, Sina õnnistad meid igal päeval rikkalikult kõige heaga. Me palume Sind, aita meil seda märgata ning Sind headuse ja halastuse eest tänada kõik meie elupäevad. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

 

Pidalitõbiseid mehi nähes ütles Jeesus neile: “Minge näidake endid preestritele!? Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Lk 17:14

Lisalugemine: Tb 13
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Lk 2:13-14
Pühapäeva õhtul: Ps 22:24-32   2Aj 7:1-6 (v Srk 50:16-24)

 Lambertus Maastrichti piiskop, misjonär Brabandis († u 705)
Ps 32:3–4,6–8,17,21   Rm 8:31–39   Mt 10:28–33