2. pühapäev pärast ilmumispüha

16. jaan. 2022

  1. pühapäev pärast ilmumispüha
    Jeesus ilmutab oma jumalikku väge– Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17
    KLPR 264  roheline

    Ps 105:1-5,39-42   2Kn 4:1-7 (v Js 12:1-6)   Rm 12:6-16 Jh 2:1-11

Kõigeväeline Jumal, Sa oled ilmutanud oma väge ja juhtinud paljusid oma Poja tegude varal usule. Ava meiegi silmad nägema imesid, mida Ta on teinud, ja tugevda meie usku Sinu väesse ja armastusse; Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles teenritele: “Täitke anumad veega!” Ja nad täitsid need ääretasa. Ja Ta ütles neile: “Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!” Ja nemad viisid. Jh 2:7-8

Lisalugemine: Srk 39:16-27,32-35
Laupäeva õhtul: Ps 100   Jr 17:12-14
Pühapäeva õhtul: Ps 100   4Ms 13:17-20 (21-22) 23-27