4. pühapäev pärast ilmumispüha

30. jaan. 2022

  1. pühapäev pärast ilmumispüha
    Loodusjõudude Issand– Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5
    KLPR 336  roheline

    Ps 107:1-2,23-31   Js 51:9-16   2Kr 1:8-11 Mt 8:23-37

Issand Jeesus Kristus, kelle sõna kuulevad tuul ja meri, me palume Sind: kinnita meid selle maailma tuultes ja tormides, et meie kartlik süda leiaks lohutust ja meie nõder usk saaks Sinu armu läbi tugevaks. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti.

Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: “See on tont!? ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Mt 14:26

Lisalugemine: Erl 3:10-24
Laupäeva õhtul: Ps 100   Ho 2:20-25
Pühapäeva õhtul: Ps 100   Js 35:3-10