Advendiaja 3. pühapäev

11. dets. 2022

Advendiaja 3. pühapäev
Valmistage Issandale teed – Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a
KLPR 10  violett

Ps 85:9-14   5Ms 18:15-19   Rm 16:25-27   Jh 1:19-27 (v Jh 3:26-30)

 

 Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid kord Ristija Johannese tunnistama Sinu Poja tulemist ja valmistama Talle teed. Pööra meie kangekaelsed südamed järgima Sinu tahet, et me Kristuse tulemisest maailmale tunnistaksime ja Talle teed valmistaksime. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Ristija Johannes lausus: “Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.? Jh 1:23

Lisalugemine: Srk 17:25-32
Laupäeva õhtul: Ps 24:1-6   Js 45:1-8
Pühapäeva õhtul: Ps 24:1-6   Js 1:2-9