Apostel Pauluse pöördumispäev

25. jaan. 2022

Apostel Pauluse pöördumispäev
valge*
Ps 89:2,6,16-18   Jr 1:4–10 (v Js 45:22-25)   Ap 9:1-18 (v Gl 1:11-24)   Mt 19:27-30 (v Mk 16:15-20)

Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.