Apostel Tooma päev ehk toomapäev

21. dets. 2022

 Apostel Tooma päev ehk toomapäev
punane*
Ps 145:3-7   Ha 2:1-4   Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6)   Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6)

Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Talve algus 23.48