Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

20. nov. 2022

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha
Kristus – taeva ja maa Issand – Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10
KLPR 299  valge

Ps 143:1-10   Tn 7:9-10,13-14   2Ts 1:3-10   Mt 25:31-46

 

 Kõigeväeline igavene Jumal, Sa oled oma ainusündinud Poja seadnud kogu loodu Kuningaks igaveseks ajaks. Kingi meile seda armu, et kogu inimkond, kes on patu läbi Sinust lahutatud, saaks ühendatud Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda aulise valitsemise alla, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Jeesus ütles jüngritele: “Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.” Mt 25:32
V: Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid Temaga, siis Ta istub oma kirkuse troonile. Mt 25:31

Lisalugemine: Su 44-64
Laupäeva õhtul: Ps 34:12-23   Sk 8:1-8 (v Tb 13:11-18)
Pühapäeva õhtul: Ps 34:12-23   Ilm 12:10-12a