Jõuluõhtu ehk jõululaupäev

24. dets. 2022

Jõuluõhtu ehk jõululaupäev
Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!
KLPR 21  valge

Ps 96:1-3,6-10   Js 9:1-6   Tt 2:11-14   Lk 2:1-20

 

 Kõigeväeline Jumal, valguse Isa, me täname Sind Sinu suure armastuse eest, et Sa oled keset inimkonna pimedat patuööd oma ainusündinud Poja meile valguseks andnud. Paistku Tema valgus jõulusõnumis meiegi südametesse, täitku meid tõelise rõõmuga ning avagu meie huuled Sind kiitma ja ülistama Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Js 9:1
V: Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Lk 2:10-11

Lisalugemine: Tb 14:3-9
Pühapäeva hommikul: Ps 74:1-2,9-21    1Ms 3:1-6,14-24

Jõuluõhtu ehk jõululaupäev
KLPR 21
valge
Ps 36:6-10   Mi 5:1-4a   Tt 2:11-14   Lk 2:1-14

Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!

Kõigeväeline Jumal, valguse Isa, me täname Sind Sinu suure armastuse eest, et Sa oled keset inimkonna pimedat patuööd oma ainusündinud Poja meile valguseks andnud. Paistku Tema valgus jõulusõnumis meiegi südametesse, täitku meid tõelise rõõmuga ning avagu meie huuled Sind kiitma ja ülistama Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 Jõululaupäev