Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev

15. aug. 2022

 Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev
valge*
Ps 16:7–9   Js 61:10–11 (v Ül 2:1–7)   Gl 4:3–7 (v Ilm 11:19–12:6,10)   Lk 1:46–55

Kõigeväeline Jumal, Sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi meidki oma armuga, et taevas meile avaneks ja me saaksime osa Sinu kirkusest. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.