Süütalastepäev

28. dets. 2021 kell 14:43

Süütalastepäev
Jeesus põgenikuna
KLPR 166  punane*

Ps 124:2-3,6-8   Jr 31:15-17 (v 2Ms 1:22-2:10)   1Kr 1:26-29 (v 1Pt 4:12-16)   Mt 2:13-21 

 Taevane Isa, võta oma armastavatesse kätesse koos Petlemma lastega kõik, kes süütult on surma saadetud. Aita meil seista kurjuse vastu ja too meie keskele oma õigluse ja armastuse riik. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. 

V: Kõigeväeline Jumal, me meenutame täna Petlemma süütuid lapsi, kelle kuningas Heroodes käskis hukata. Võta oma hoolitsevatesse kätesse kõik lapsed, keda tänagi kiusatakse ja surmatakse. Anna, et õiglus, armastus ja rahu võidaksid meie keskel vale, ükskõiksuse, sõjad ja hävingu. Seda palume jõululapse Jeesuse, meie Issanda läbi. 

Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19

Lisalugemine: 1Mak 1:54-63
Pühapäeva õhtul: Ps 134   Ilm 12:1-6

 09.19-15.27