13. pühapäev pärast nelipüha

4. sept. 2022

13. pühapäev pärast nelipüha
Jeesus – meie aitaja – Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3
KLPR 264  roheline

Ps 30:3-6,12-13 (v Ps 146:5-10)   2Ms 4:10-12   2Kr 3:4-6   Mk 7:31-37

 

 Issand Jumal, Sina üksi võid tervendada ihu ja hinge. Ava meie kõrvad, et me kuuleksime Sinu püha sõna, ja puuduta meie huuli, et me võiksime ühineda Sinu lunastatute kiituslauluga. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Üles taevasse vaadates õhkas Jeesus ja ütles kurdile ja kidakeelsele: “Effata!?, see on “Avane!? ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Mk 7:34-35

Lisalugemine: Trk 1:13-15; 2:23-24
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Lk 4:31-40
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Js 38:1-20