Posted in Silmaring

Koguduse lugu: Rannu kogudus

Õp Kristjan Luhamets tutvustas Pereraadio saatesarja “Koguduse lugu” seekordses osas Rannu koguduse lugu.

Posted in Silmaring

Koguduse lugu: Puhja kogudus

Õp Kristjan Luhamets tutvustas Pereraadio saatesarja “Koguduse lugu” seekordses osas Puhja koguduse lugu.

Posted in Silmaring

Koguduse lugu: Petseri ja Laura

Õp Kristjan Luhamets tutvustas Pereraadio saatesarja “Koguduse lugu” seekordses osas Petseri Peetri ja Laura Nikolai koguduste lugu.

Posted in Silmaring

Koguduse lugu: Vastseliina kogudus

Õp Kristjan Luhamets tutvustas Pereraadio saatesarja “Koguduse lugu” seekordses osas Vastseliina koguduse lugu.

Posted in Silmaring

Koguduse lugu: Roosa kogudus

Õp Kristjan Luhamets tutvustas Pereraadio saatesarja “Koguduse lugu” seekordses osas Pindi koguduse lugu.

Posted in Silmaring

Koguduse lugu: Pindi kogudus

Õp Kristjan Luhamets tutvustas Pereraadio saatesarja “Koguduse lugu” seekordses osas Pindi koguduse lugu.

Posted in Silmaring

Ajaloolaste värske lähenemine: ristisõdade eelne kristlik Muinas-Eesti

Ajaloolased on hakanud Läti Henriku eelsetele ajalooallikatele tuginedes ristiusu rolli ja kujutluspilti eestlastest enne 13. sajandit ümber hindama.

Posted in Hingepide oikumeenia Silmaring

Õndsaks saamisest, usust ja mõistusest – küsimustele vastab Anne Burghardt

Eesti Kirikute Nõukogu videosarjas aitavad eri konfessioone esindavad vaimulikud mõista kristliku usu lähtekohti. Saate autori, Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö projektijuhi Heiki Haljasoru küsimustele vastab EELK vaimulik ja teoloog Anne Burghardt.

Posted in Silmaring

Koguduse lugu: Rõuge kogudus

Õp Kristjan Luhamets tutvustas Pereraadio saatesarja “Koguduse lugu” seekordses osas Rõuge koguduse lugu.

Posted in Silmaring

Ristimisel saab inimene kristlaseks

Ristimise ehk uuestisünni pesemisega liidetakse inimene Jumala rahva osaduskonda – Kirikusse.