Posted in Hingepide Kõneaine Meie inimesed

Annely Neame: “Palju lihtsam on küsida leiba kui olla vait ja natuke nutta.”

Tallinna Jaani koguduse õpetaja Annely Neame, kes juhib Tallinnas hingehoiutööd Ukrainast tulnud sõjapõgenikele, jagab kogemusi ja mõtteid inimeste abistamisest, aga ka laiemalt kiriku rollist ja inimsuhetest.

Posted in Hingepide Kirikumuusika Sündmus

Marko Tiitus: „Laul on laulmiseks, nii lihtne see ongi.“

„Tundsin juba mõne salmi järel, kuidas koraal saab osaks minust või täpsemalt – mina saan üheks laulva, palvetava ja Jumalat kiitva kogudusega, mis ületab aja ja ruumi piirid,” jagab assessor Marko Tiitus kirikulehes värsket koraalimaratoni kogemust lauluraamat lehekülg lehekülje haaval läbi laulda.

Posted in Hingepide Uudis

Selle nädala hommikumõtiskluste kaasteeline on Urmas Viilma

“On päris tore mõelda, et kiriku sünnipäeva tähistatakse ka riigipühana,” ütles peapiiskop Urmas Viilma tänase teise nelipüha hommikuminutitel.

Posted in Hingepide Uudis

Selle nädala hommikumõtiskluste kaasteeline on Triin Käpp

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp mõtiskleb selle nädala Vikerraadio hommikuminutitel Koguja poolt kirjutatud tuttavate ridade üle.

Posted in Hingepide Silmaring

Roland Karo: “Usk mitte ei aita elada, usk ongi elu.”

Kuidas saab inimene usklikuks, mis muudab ta Jumala sarnaseks? Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja Roland Karo sõnab, et usk ise ongi vastus. „Vastus, mille saab inimesse sisse hingata vaid Jumal, kingitus, mitte meie endi kangelaslike mõttearenduste ja tööde-tegemiste saavutus.”

Posted in Hingepide Uudis

Alanud nädala hommikutel mõtiskleb koos raadiokuulajatega Tiit Salumäe

Selle nädala juhatab sisse 9. mai, kuupäev, mis sisaldab endas mitmeid tähendusi ja taustu, ka vastuolusid. Ometi on vaja rahulikuks jääda, meenutas piiskop Tiit Salumäe tänastel mõtisklusminutitel raadiokuulajatele.

Posted in Hingepide Kirikukalender Vaatenurk

Vaimulike mõtteid pühadest ja päevasündmuste tähendusest kristlastele

Intervjuudest koorub välja nii mõnigi tavaarusaamadest lahknev vaatenurk. Vaimulikud julgustasid pühakirja ajatule tarkusele toetudes asjade tõelisse tähendusse süvenema ning endas rahu leidma.

Posted in Hingepide

Miina Piir: “Kolm päeva pimedust ja valu”

Ajakiri Kirik ja Teoloogia soovib lugejatele tähendusrikast pühadeaega luuletusega, mille autor on Miina Piir.

Posted in Hingepide Kirikumuusika Uudis

Peapiiskop Urmas Viilma kutsub osa saama ülestõusmispühade kontserdist “Messias. Kannatused ja rõõmusõnumid”

Ülestõusmispühade kontserdid on 17. aprillil kell 18.00 Tartu Jaani kirikus ja teisipäeval, 19. aprillil kell 19.00 Tallinna Metodisti kirikus.

Posted in Hingepide Uudis

Selle nädala hommikumõtiskluste kaasteeline on Anti Toplaan

Kuressaare koguduse õpetaja ja Saarte praost assessor Anti Toplaan on Vikerraadio selle nädala hommikumõtisklusel ühes kuulajatega kõndinud samu radu Jeesuse jüngritega, olles mõtteis tunnistajateks nende õpetaja viimaste maiste elupäevade, tema lähikondseid ja maailma vapustanud sündmustele.