Posted in Kirikukalender

29. september: mihklipäev

29. septembril tähistame peaingel Miikaeli ja kõigi inglite püha. Me austame ingleid kui Jumala sõnumitoojaid ja teenijaid vaime, kes on läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste (Hb 1:14).

Posted in Kirikukalender

21. september on evangelist Matteuse mälestuspäev

Matteus, kes oli pärit Kapernauma linnast Juudamaalt, oli üks Jeesuse kaheteistkümnest jüngrist ja apostlist. Enne Jeesusega kohtumist töötas ta Rooma keisririigile maksude kogujana, mis oli tollases juudi ühiskonnas väga halvakspandav amet. Jeesus kutsus Matteuse aga enda õpilaseks ning Matteus jättis oma töö.

Posted in Kirikukalender

Täna on Neitsi Maarja sünnipäev

8. september on kirikukalendris neitsi Maarja sünnipäev, rahvasuus tuntakse seda päeva rohkem ussimaarjapäevana.

Posted in Kirikukalender

Täna on Ristija Johannese märtrisurma päev

Johannes astus esile Jeesuse eelkäijana, s.t Tema kuulutuse ettevalmistajana. Ta tegutses meeleparandusjutlustajana ning paljastas kuningakoja pattusid, mistõttu ta ka hukati. Enne seda oli ta öelnud Jeesusele viidates: „Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema“ (Jh 3:30).

Posted in Kirikukalender

15. augustil on rukkimaarjapäev ehk Maarja taevassevõtmise püha

Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev tähistab Jeesuse ema Maarja surmapäeva. Kuna me armastame Eestit nimetada ka Maarjamaaks, siis võiks just rukkimaarjapäev olla meile Maarjamaa päevaks, Läänemere äärse kristlike traditsioonidega väikese rahva pidupäevaks.

Posted in Kirikukalender

10. august – Püha Laurentiuse mälestuspäev ehk lauritsapäev

Laurentsius sündis ja kasvas Hispaanias ning suri teise sajandi keskel märtrisurma tulerestil koos oma soosija paavst Sixtus II-ga.

Posted in Kirikukalender

Videojutlus: 9. pühapäev pärast nelipüha (2022)

Jeesus ütles jüngritele: “Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast.” (Mt 7:15-16)

Posted in Kirikukalender

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Kui Peetrus alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: “See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, Teda kuulake!” (Mt 17:5)

Posted in Kirikukalender

Jaagupipäev on Apostel Jaakobus Vanema päev

Apostel Jaakobus oli Sebedeuse ja Saloome poeg, Johannese vanem vend. Vennad jätsid kõik maha ning neist said Jeesuse jüngrid.

Posted in Kirikukalender

7. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!” (Mt 5:20)