Posted in Kirikukalender

29. juuni – Peeter-Pauli päev ehk suvine peetripäev

Suvine peetripäev ehk peeterpaulipäev on apostlite Peetruse ja Pauluse märtrisurma mälestuspäev ( õigeusu kirikus tähistatakse seda 12. juulil). Peetrus löödi pea alaspidi risti ning Paulus hukati mõõgaga. Pärimuse järgi olevat apostlid Peetrus ja Paulus hukatud keiser Nero…

Posted in Kirikukalender

Täna tähistame Ristija Johannese sünnipäeva

24. juunil pühitseme Ristija Johannese sünnipäeva. Tema oli Messia tulekut kuulutanud prohvetite pika rea lõpetaja. Ta nimetas end ka maailma Päästja teevalmistajaks ja tunnistas, et Jeesus ongi see Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. Oma lisanime sai ta selle järgi, et ristis inimesi Jordani jões.

Posted in Kirikukalender

31. mai on Maarja külaskäigu päev

Pühapäeval, 31. mail on kirikukalendri järgi lisaks nelipühale ka Neitsi Maarja külaskäigu päev.  Luuka evangeeliumis (Lk 1:39–56) kirjeldatakse, kuidas Jeesus-last ootav Maarja külastas oma sugulast Eliisabetti, kes omakorda kandis südame…

Posted in Kirikukalender

Täna on kristliku kiriku sünnipäev

Apostlite tegude raamatu 2. peatükis kirjeldatakse Püha Vaimu saabumist, mille tulemuseks oli kristliku koguduse sünd. Jeesuse järgijate hulka lisati sel päeval ristimise läbi umbes 3000 inimest. See, mis juhtus nelipüha päeval, oli vastupidi Paabeli torni loole, kus inimese kurjuse piiramiseks Jumal segas keeled. Nüüd, et sõnum Jeesusest kostaks kõigi rahvasteni, kinkis Jumal ühtsuse, millist varem polnud nähtud.

Posted in Kirikukalender

Täna on urbanipäev

Nimi Urban(us) on ladina päritolu ja tähendab linlast. Pühakuks kuulutatud Urban oli paavst aastail 222 – 230. Üks legendidest väidab, et Urbanus I hukati 23. mail 230. Katoliku ja õigeusu kirikus austatakse Urbanust märtri ja pühakuna.

Posted in Kirikukalender Uudis

Täna tähistame Kristuse taevaminemispüha

Taevaminemispüha (tänavu 21. mail) kuulub ülestõusmisaja pühade tsüklisse ja on 40 päeva pärast ülestõusmispüha. Taevaminemispüha (rahvapäraselt ka ristipäev) nimi tähistab Kristuse minemist taevasse 40 päeva pärast surnuist ülestõusmist. Rahvakalendri kohaselt oli sel tähtsal pühal keelatud töö tegemine.

Posted in Kirikukalender

Vaimulikud emaarmastusest

„Mu lapsepõlve esimene nukuteatrielamus oli näidend „Memme musi“, milles kuri hunt kimbutas jäneseid. Jänkupojad astusid üksteise järel vapralt, kuid abitult kurjale kiusajale vastu. Viimaks sai hundist jagu neist väikseim, kelle võitmatuks salarelvaks oli memme musi. Nii lihtsakoeline lastetükk tundus toona juba kooliikka jõudnud jõmpsikale lapsik. Kuid taoline mällu sööbinud lapseeaelamus omandab elukogemuste kogunedes palju suuremat tähendust,“ mõtiskleb emaarmastuse tähendusest EELK Põhja-Ameerika praost ja Toronto koguduse õpetaja Mart Salumäe.

Posted in Kirikukalender

Täna on emadepäev

Emadepäev ei ole kirikuaasta õndsuslooline püha, kuid emadus ja perekond on kristluses olulised väärtused. Nõukogude ajal, kui riiklikult tähistati vaid naistepäeva, peeti kogudustes emadepäeva ja mitmel pool kujunes see pühapäev…

Posted in Kirikukalender

Täna on apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev

Pühast Filippusest ja pühast Jaakobus Nooremast – nagu enamikust Jeesuse apostlitest – on väga vähe teada. Mõlemat nimetatakse kõigis apostlite loeteludes (Mt 10:3, Mk 3:18, Lk 6:14–15, Ap 1:13), Filippust…

Posted in Kirikukalender

23. aprill on märter Püha Jüri (Georgi) mälestuspäev

Püha Jüri (Georg) oli Kristuse rüütel, kandis Tema auks punase ristiga lippu ja pühendas oma elu nõrgemate kaitsmisele ja saatana võimu hävitamisele. Jüripäeva nimetus märgib kirikukalendris pühaku surmapäeva. Pühapiltidel sümboliseerib püha Jüri lohetapjana ristiusu võitu paganluse (lohe) üle.