Posted in Kirikukalender

18. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles variseridele ja kirjatundjatele: “Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!” (Mk 7:9)

Posted in Kirikukalender

17. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab.” (Jh 5:21)

Posted in Kirikukalender

16. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütleb: “Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda.” (Mt 6:20-21)

Posted in Kirikukalender

15. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütleb: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” (Mt 11:28)

Posted in Kirikukalender

14. pühapäev pärast nelipüha

Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. (Mt 25:40)

Posted in Kirikukalender

13. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks.” (Jh 9:39)

Posted in Kirikukalender

12. pühapäev pärast nelipüha

Suurim teie seast olgu teie teenija! Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. (Mt 23:11-12)

Posted in Kirikukalender

15. augustil on rukkimaarjapäev ehk Maarja taevassevõtmise püha

Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev tähistab Jeesuse ema Maarja surmapäeva. Kuna me armastame Eestit nimetada ka Maarjamaaks, siis võiks just rukkimaarjapäev olla meile Maarjamaa päevaks, Läänemere äärse kristlike traditsioonidega väikese rahva pidupäevaks.

Posted in Kirikukalender

11. pühapäev pärast nelipüha

On kirjutatud: “Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal” (Hb 3:15)

Posted in Kirikukalender

10. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütleb: “Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.” (Lk 12:48)