Posted in Kirikukalender

25. jaanuar on Apostel Pauluse pöördumispäev

25. jaanuaril tähistame apostel Pauluse pöördumise päeva. Kristlasi taga kiusanud usina variser kohtus teel Damaskusesse Kristusega ja temast sai Issanda apostel.

Posted in Kirikukalender

Kristuse ristimise püha kannab kosmilist tähendust

Kristuse ristimise püha kandev teema on Kolmainu Jumala ilmumine.

Posted in Kirikukalender

6. jaanuar – Kristuse ilmumise püha, kolmekuningapäev

Kristuse ilmumise püha (ld dies epiphaniae domini- Issanda Ilmumine) on ristikoguduse üks vanemaid pühasid, mille ajalugu ulatub jõuludest kaugemale. Ilmumispüha teemaks on Idamaa tähetarkade külaskäik Petlemma eesmärgiga avaldada austust juutide vastsündinud kuningale.

Posted in Kirikukalender Tähtpäev

Täna on Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev

Täna, 3. jaanuaril möödub 103 aastat relvarahu väljakuulutamisest ja lahingutegevuse lõppemisest Vabadussõjas. Kell 10.30 mälestati vaikuseminutiga Vabadussõjas langenuid.

Posted in Kirikukalender

1. jaanuar – uusaasta, Jeesuse nimepäev, Jumalaema Maarja püha

Lugedes jõulupühast kaheksa päeva edasi, saame 1. jaanuari, mis kiriku kalendris on Jeesuse nimepäevaks. Nimi „Jeesus” tähendab „Issand on abi, Issand päästab”.

Posted in Kirikukalender

28. detsember – süütalastepäev

Täna tähistatakse kirikukalendris süütalastepäeva, mis on pühendatud hukatud väikeste laste mälestuseks.

Posted in Kirikukalender

27. detsember on pühendatud apostel ja evangelist Johannesele

Apostel ja evangelist Johannes oli Jeesuse kaheteistkümnest apostlist noorim ja kuulus koos Peetruse ja Jakoobusega õpilaste siseringi. Oma evangeeliumis nimetab ta end mitmel korral jüngriks, keda Jeesus armastas.

Posted in Kirikukalender

Täna on esimese märtri Stefanose mälestuspäev

Stefanos (Stephanos) on apostlite kõrval ainuke pühak, kelle elu ja märtrisurma Piiblis kirjeldatakse. Stefanose valimisest diakoniks ning märtrisurmast (umbes aastal 35) jutustatakse Apostlite tegude raamatus.

Posted in Kirikukalender

Kristuse sündimine on inimkonna ajaloo pöördepunkt

25. detsembril tähistame Kristuse sündimise püha.

Posted in Kirikukalender

21. detsember on apostel Tooma mälestuspäev

Tänane kirikukalendri tähtpäev tuletab meelde, et inimesele meeldib Jumalale tingimusi seada. Oma usule seadis tingimusi ka Toomas, üks Jeesuse jüngritest. “Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte,” (Jh 20:25) ütles ta.