Posted in Kirikukalender

3. pühapäev pärast nelipüha

Kristus ütleb: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” (Mt 11:28)

Posted in Kirikukalender

Jaanipäev on Ristija Johannese sündimise püha

24. juunil, aasta valgemal ajal pühitseme Ristija Johannese sünnipäeva. Tema oli Messia tulekut kuulutanud prohvetite pika rea lõpetaja. Ta nimetas end ka maailma Päästja teevalmistajaks ja tunnistas, et Jeesus ongi see Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. Oma lisanime sai ta selle järgi, et ristis inimesi Jordani jões.

Posted in Kirikukalender

Täna on nelipüha – kiriku sünnipäev

Nelipühadega tähistame Püha Vaimu läkitamist, esimeste kristlaste ristimist Jeruusalemmas ja kristliku kiriku sündimist (Ap 2).

Posted in jutlus Kirikukalender Sündmus

Kätlin Liimetsa jutlus “Dünaamilised tunnistajad” 26.05.2022 ordinatsioonil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus

Kristuse taevaminemispüha jumalateenistusel ordineeritavate nimel jutluse pidanud vaimuliku, ajalehe Eesti Kirik toimetaja Kätlin Liimetsa loal jagame jutluse teksti ka e-Kiriku lugejatega.

Posted in Kirikukalender

31. mai on Maarja külaskäigu päev

31. mail on kirikukalendri järgi Neitsi Maarja külaskäigu päev, mil meenutame Maarja ja Eliisabeti kohtumist. Eliisabet tundis Maarjat nähes oma kõhus peagi sündiva Ristija Johannese liigutamist ja see oli talle märgiks, et Maarjast saab tõesti tõotatud Messia ema.

Posted in Kirikukalender

Täna tähistame Kristuse taevaminemise püha

Taevaminemispüha on 40 päeva pärast ülestõusmispüha ja tähistab Kristuse minemist taevasse 40 päeva pärast surnuist ülestõusmist. Rahvakalendri kohaselt oli sel tähtsal pühal keelatud töö tegemine.

Posted in Kirikukalender

Täna on apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev

Pühast Filippusest ja pühast Jaakobus Nooremast – nagu enamikust Jeesuse apostlitest – on väga vähe teada. Mõlemat nimetatakse kõigis apostlite loeteludes (Mt 10:3, Mk 3:18, Lk 6:14–15, Ap 1:13), Filippust…

Posted in Kirikukalender Sündmus Tähtpäev

Täna on veteranipäev – anname au!

Täna kell 12.00 on Tori Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus vabadusvõitlusele pühendatud jüripäeva mälestusteenistus, kus peab jutluse peapiiskop Urmas Viilma.

Posted in Kirikukalender

23. aprill on kristliku sõjamehe Jüri mälestuspäev

Rooma-aegne kristlik sõjamees-märter püha Jüri ehk Georgios (Georg) on idakirikutes tuntud kui „suurmärter“. Märtri kohta, kes oli nii ida- kui läänekiriku poolt tunnustatud juba kristluse algusajal, teame me tema elust siiski üsna vähe.

Posted in Hingepide Kirikukalender Vaatenurk

Vaimulike mõtteid pühadest ja päevasündmuste tähendusest kristlastele

Intervjuudest koorub välja nii mõnigi tavaarusaamadest lahknev vaatenurk. Vaimulikud julgustasid pühakirja ajatule tarkusele toetudes asjade tõelisse tähendusse süvenema ning endas rahu leidma.