Posted in Kirikukalender

Täna on risti ülendamise püha

Kristlastele on rist elu ja vabaduse, mitte surma ja vangistuse märk. Ristipuu on elupuu, Elu võidu märk surma üle, ja tähistab ka meie ristimist Kristusesse. Püha rist märgib vaimset ja füüsilist risti vastuvõtmist meie elus, mille saadab meile Jumal.
Rist avab tee taevasse, kus saab ristilöödud Kristusega kohtuda juba igaveses ja taevalikus aus.

Posted in Kirikukalender

Täna on Neitsi Maarja sünnipäev

8. september on kirikukalendris neitsi Maarja sünnipäev, rahvasuus tuntakse seda päeva rohkem ussimaarjapäevana.

Posted in Kirikukalender

Täna on apostel Bartolomeuse mälestuspäev

24. augustil on kirikukalendris pühendatud Pühale Bartolomeusele, kes oli üks kaheteistkümnest Jeesuse jüngrist ning mõisteti piinarikkasse märtrisurma.

Posted in Kirikukalender

15. augustil on rukkimaarjapäev ehk Maarja taevassevõtmise püha

Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev tähistab Jeesuse ema Maarja surmapäeva. Kuna me armastame Eestit nimetada ka Maarjamaaks, siis võiks just rukkimaarjapäev olla meile Maarjamaa päevaks, Läänemere äärse kristlike traditsioonidega väikese rahva pidupäevaks.

Posted in Kirikukalender

10. august – Püha Laurentiuse mälestuspäev ehk lauritsapäev

Laurentsius sündis ja kasvas Hispaanias ning suri teise sajandi keskel märtrisurma tulerestil koos oma soosija paavst Sixtus II-ga.

Posted in Kirikukalender Uudis

Tänasel Olavipäeval tähistavad vormsilased kiriku taaspühitsemise 30. aastapäeva

Tänasel olavipäeval, 29. juulil tähistab EELK Vormsi kogudus koos saarerahva ja kohale saabunud rannarootslastega Püha Olavi kiriku taaspühitsemise 30. aastapäeva.

Posted in Hingepide Kirikukalender

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Täna meenutame, kuidas kolm jüngrit said kõrgel mäel näha Jeesuse jumalikku kirikust ja kuulsid taevast häält: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!“ (Mt 17:1-8).

Posted in Kirikukalender

25. juuli – Apostel Jaakobuse päev ehk jaagupipäev

Jeesuse jüngrite seas oli mitmeid samanimelisi. Nii oli 12 jüngri seas kaks Jaakobust. Üks oli Alfeuse poeg ja teine oli Sebedeuse poeg ning Johannese vend.

Posted in Kirikukalender

22. juuli – Maarja Magdaleena päev ehk madlipäev

22. juulil meenutame Jeesuse ülestõusmise esimest tunnistajat ja kuulutajat Maarja Magdaleenat (Jh 20:1-18). Evangeeliumides mainitakse teda Jeesuse saatjate ja õpilaste hulgas. Seetõttu võib teda koguni naisapostliks tituleerida.

Posted in Kirikukalender

Kirikuaasta: apostlite pühapäev

6. pühapäeval pärast nelipüha meenutame kõiki apostleid ning mõtiskleme oma kutsumuse üle kristlastena, apostlite alusele rajatud Kiriku liikmeina.