19 juuli, 2024

Maikuu tsitaate

„Ja siis tuli tunne. Mina olen. Ema. Ja kogu see maailma rikkus on hetkel mu süles.“ Sigrid Põld, Eesti Kirik, 06.05.2020 „Võib-olla tõesti oli nii Eestis kui kogu Euroopas suhteliselt stabiilne olukord. Sooviti ehitada edasi seda ühiskonda, millega oldi juba harjunud. Tegelikult oligi päris palju saavutatud, aga usust oli mindud kaugele. Usk Jumalasse ei tundunud […]

Telepalvusel teenib piiskop Tiit Salumäe

Tänasel nelipühal kell 11 on ETV2 eetris “Püha päeva palvus”, mille peab EELK piiskop Tiit Salumäe. Kaasa teenib õp Anne Burghardt. Tegemist on ühtlasi selle hooaja viimase telepalvusega ETV2 kanalil. Pooletunnise jumalateenistuse eesmärk on anda usklikele inimestele hingekosutust ajal, mil jumalateenistused kirikus viiruse leviku tõkestamise nimel ära jäävad.

Täna on kristliku kiriku sünnipäev

Apostlite tegude raamatu 2. peatükis kirjeldatakse Püha Vaimu saabumist, mille tulemuseks oli kristliku koguduse sünd. Jeesuse järgijate hulka lisati sel päeval ristimise läbi umbes 3000 inimest. See, mis juhtus nelipüha päeval, oli vastupidi Paabeli torni loole, kus inimese kurjuse piiramiseks Jumal segas keeled. Nüüd, et sõnum Jeesusest kostaks kõigi rahvasteni, kinkis Jumal ühtsuse, millist varem polnud nähtud.

Kirikutuur: Jõhvi Mihkli kirik

Jõhvi Mihkli kirik on Eesti suurim ühelööviline kirik ja ka vägev kindluskirik. 16. sajandil tehtud ümberehituste käigus rajati selle juurde ka püssirohukelder ja ümber kirikuaia tehti vallikraav, mis osaliselt on säilinud tänagi. Hoone on ehitatud 14. sajandi keskpaiku ja selle paari meetri paksuste müüride vahel on hästi hoitud ühe tuntuma Eestis tegutsenud puunikerdaja Johann Valentin […]

Milliseid raamatuid loeb teoloogiadoktor Toomas Paul?

„Üks kriteerium, mis aitab leida lugemist väärt raamatuid, on aeg. Debüütteoste asemel on kindla peale minek lugeda antiikkirjandust, sajanditega settinud tarkust. Aga minu praegune põhilektüür on teaduskirjandus ja siin on paraku vastupidi – tuleb üritada kätte saada kõige värskem. Aju-uuringud, bio­semiootika, igasugused loodusteaduse alad,“ räägib teoloogiadoktor Toomas Paul tema juures külas käinud Margit Arndt-Kaljule oma raamatuvaliku põhimõtetest.

Preestrikoolitus on enese läbikatsumise aeg

EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris on tulevastel vaimulikel võimalik läbida kas diakoni- või preestrikoolitus. Seekord on vestlusringis Usuteaduse Instituudi preestriõppes osalejad Annely Neame, Katri Aaslav-Tepandi, Ariel Süvari ja saatejuht, Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola.