Posted in Hingepide Videomõtisklused

Kolmainupüha

Esimene pühapäev pärast nelipüha on pühendatud pühale Kolmainsusele (ld Trinitatis).

 
Kolmainuõpetus püüab võtta kokku müsteeriumi, mida Piibel erinevates kohtades esitab: Jumal on taevane Isa, Looja; ta on Jeesus Kristus, Jumala Poeg ja Päästja; ta on Püha Vaim, kellena ta tänagi meie keskel tegutseb ja meid pühitseb.

Posted in Videomõtisklused

Õp Enn Auksmanni videomõtisklus nelipühal 2020

“Kui Jumala Vaim elab meis, siis meie elame Jumalas. Siis on meis igavene Elu,” rõhutab õp Enn Auksmann tänases videomõtiskluses.