Posted in Eesti Kirik

Eesti Kirik 16. septembril 2020

Millest kirjutab ajaleht Eesti Kirik 16. septembril 2020

Posted in Eesti Kirik

Ajaleht Eesti Kirik 9. septembril

Ülevaade ajalehe Eesti Kirik tänases numbris käsitletavatest teemadest

Posted in Eesti Kirik

Ajaleht Eesti Kirik 2. septembril 2020

Ülevaade sellest, millest kirjutab ajaleht Eesti Kirik 2. septembril 2020

Posted in Eesti Kirik

Ajaleht Eesti Kirik 26. augustil 2020

Ülevaade ajalehest Eesti Kirik Nr 31, 26. august 2020.

Posted in Eesti Kirik

Ajaleht Eesti Kirik 19.08.2020

Ülevaade sellest, millest kirjutab ajaleht Eesti Kirik 19. augustil 2020

Posted in Eesti Kirik

Ajaleht Eesti Kirik 5. augustil

Juuliukuise puhkuse järel on taas ilmunud ajaleht Eesti Kirik. Vahendame ülevaadet sellest, millistel teemadel seekord kirjutatakse.

Posted in Eesti Kirik

Ajaleht Eesti Kirik 24.06.2020

Ülevaade ajalehe Eesti Kirik 2020. aasta jaanipäevanumbri teemadest

Posted in Eesti Kirik

Eesti Kirik 10. juunil 2020

Anname ülevaate ajalehe Eesti Kirik tänases lehenumbris käsitletavatest teemadest

Posted in Hingepide Videomõtisklused

Kolmainupüha

Esimene pühapäev pärast nelipüha on pühendatud pühale Kolmainsusele (ld Trinitatis).

 
Kolmainuõpetus püüab võtta kokku müsteeriumi, mida Piibel erinevates kohtades esitab: Jumal on taevane Isa, Looja; ta on Jeesus Kristus, Jumala Poeg ja Päästja; ta on Püha Vaim, kellena ta tänagi meie keskel tegutseb ja meid pühitseb.

Posted in Videomõtisklused

Õp Enn Auksmanni videomõtisklus nelipühal 2020

“Kui Jumala Vaim elab meis, siis meie elame Jumalas. Siis on meis igavene Elu,” rõhutab õp Enn Auksmann tänases videomõtiskluses.