Eesti Kirik 15.05.2024

Eesti Kirik 15.05.2024

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 15. mail Issanda aastal 2024

Eeloleval pühapäeval, 19. mail on I nelipüha. Nelipühad kõnelevad Püha Vaimu tulemisest ja neid pühi võib pidada kristliku kiriku sünnipäevaks.

„Püha Vaim meie südames, mõttes ja meeles lähtub Jumalast ja võimaldab meil teenida uut tõelisust – elada uuenenud suhtes ligimese ja looduga, mõtestada uuesti ka iseennast. Selline Vaim on vägi, mis laseb meil inimestena tõusta kõrgemale maisest madalusest,“ avab nelipüha sisu praost Hedi Vilumaa.

Jüripäeval piiskopiks ordineeritud Anti Toplaan seati Kristuse taevaminemise pühal, 9. mail Kuressaare Laurentiuse kirikus Saare-Lääne piiskopkonna piiskopiks.

„Mis mind ehmatab, on kergus, millega me loome endale ebajumalaid. Ka riik võib muutuda ebajumalaks, kui me mõtleme ja räägime, et riik teeb, aitab, korraldab jne,“ kirjutab kolumnist Vootele Hansen.

Õpetaja Kalle Kadakas loobub Türi ja Käru koguduse õpetaja ameti vastuvõtmisest. Ta jätkab vaimulikuna Kanadas.

27. veebruaril tähistas oma esimest juubelit Harju-Jaani Ristija Johannese koguduse õpetaja Jaan Nuga, kes ütleb, et on valmis olema Jeesuse narr: „Keegi peab olema see narr, kes ütleb asju välja. Olen valmis olema Jeesuse narr. Las naeravad ja vangutavad pead, põhiline, et Kristus käib ees.“

Esimest korda assessorina kirjutab juhtkirja laste- ja noortetöö assessor Mattias Haamer. Ta avab kirikulehe lugejatele, milliste plaanidega on alustanud uut ametit.

Juunist alustab õpetaja Marek Roots korraga kahe Viljandi linna koguduse teenimist: temast saab Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja Viljandi Jaani koguduse abiõpetaja.

Sõnaviibe sajandi tagant viib meid 15. maisse 1924. Saame osa, mis oli aktuaalne Eesti Kiriku veergudel sajandi eest. Juttu on Jeesusest, kes lõhub maha materialismi müürid; Leninist, kes Lääne ja Vene sideme läbi raiunud, Pauluse kiriku suurejoonelistest ehitusplaanidest ja poleemikast teiste kristlike väljaannetega.

1992. aastal loodud Pakri kabelite mälestusfond kannab eesmärki Pakri saarte kabeleid kaitsta lagunemise eest. Hetkel on tulipunktis Suur-Pakri kabeli põranda renoveerimine.

Pildipalveid seab mais kokku Koeru koguduse õpetaja Kristi Sääsk. Ridala ja Martna koguduse õpetaja Küllike Valk kutsub nelipüha lehejutluses üles täitma oma südame akud Püha Vaimuga.


Vaata ka: