Posted in Arvud ja faktid oikumeenia Silmaring

Uuring: jumalateenistustel osaleb kolmandik Eesti inimestest

Milega põhjendatakse uuringu “Elust, usust ja usuelust 2020” andmetel jumalateenistustel osalemist ja mitteosalemist?

Posted in Sündmus Uudis

EELK Usuteaduse Instituut tähistab 75. aastapäeva veebikonverentsiga

Veebikonverents “EELK UI 75: missioon eile, täna, homme” toimub 14. mail.

Posted in Kõneaine

Aprillikuu tsitaate

Ajakirjanduses ilmunud vaimulike ja koguduseliikmete mõtteid kristlikel teemadel.

Posted in Kirikukalender Tähtpäev

Arne Hiob: kõigi armastavate emade võrdkuju on Jeesuse ema Maarja

Tallinna Jaani kiriku õpetaja Arne Hiob leiab, et rahumeeli võib pühitseda kirikuaasta sündmusena pühakute päevade kõrval ka emadepäeva, austades kõiki emasid ja tänades Jumalat kõige hea eest.

Posted in Arvud ja faktid Tähtpäev

Eesti naised: emaroll on elus tähtsaim

Kolme neljandiku naiste arvates on emaks olemine naise elus kõige tähtsam roll, selgus emadepäeva eel läbi viidud avaliku arvamuse küsitlusest. Ühtlasi leiab 86 protsenti emadest, et Eestis on hea lapsi kasvatada. Oma emaga on heades või pigem heades suhetes 83 protsenti Eesti naistest.

Posted in Hingepide Tähtpäev

Urmas Viilma: see “võluvägi” käib vist emaks olemisega kaasas

“Kust tuleb talle aga kogu see tarkus, meisterlikkus, oskus, jõud ja vägi? Samal ajal, kui suur saab olla ühe inimese kannatlikkus, tasakaalukus ja armastus?” imestab ja imetleb peapiiskop Urmas Viilma…

Posted in Kirikukalender

Ülestõusmisaja 6. pühapäev

Jeesus ütleb: “Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!” (Lk 11:9-10)

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Ülestõusmisaja 6. pühapäev. Palvepühapäev Rogate. Tänase päeva teema on Südame kõne Jumalaga. Palvesõna ütleb EELK Portlandi koguduse õpetaja, Põhja-Ameerika praostkonna abipraost Hendrik Laur.

Posted in Silmaring

Piibliviktoriin

Pane oma teadmised proovile!

Posted in Hingepide Kõneaine Vaatenurk

Jaan Tammsalu: “On ääretult oluline, et me palvetamist ei unustaks!”

Kirikute avanemisega lõppes Tallinna praostkonna vaimulike 59 päeva kestnud palvekett. Palvest, ühispalvest ja palvehoiakust jagab oma mõtteid palveketi idee autor, Tallinna Jaani koguduse õpetaja, praost Jaan Tammsalu.