Posted in Arvud ja faktid Silmaring

Uuring: elu ei ole juhuste jada ja inglid valvavad meid

Vaatleme, kas ja kui usukauged me oma sekulaarseks peetavas riigis siis ikkagi oleme ja mida konkreetsemalt usume või ei usu.

Posted in Arvud ja faktid

Uuring: usundiõpetust kohustusliku kooliainena pooldab suurem osa küsitletutest

Uurime lähemalt, millised ühiskonnagrupid arvavad, et maailma usundite tundmaõppimine on igaühele juba koolipõlves vajalik ja kes selle aine lisandumist kooliprogrammi pigem ei sooviks.

Posted in Arvud ja faktid oikumeenia Silmaring

Uuring: kiriku rolli tajumist takistab kultuuri- ja religioonialaste teadmiste vähesus

Uurime, millisena näevad inimesed kiriku rolli ühiskonnaelus.

Posted in Arvud ja faktid oikumeenia Silmaring

Uuring: koroonakriisis on huvi vaimsete teemade vastu kasvanud just noortel

Vaatleme, kuidas on koroonakriis mõjutanud huvi vaimsete teemadega tegelemise vastu.

Posted in Arvud ja faktid oikumeenia Silmaring

Uuring: jumalateenistustel osaleb kolmandik Eesti inimestest

Milega põhjendatakse uuringu “Elust, usust ja usuelust 2020” andmetel jumalateenistustel osalemist ja mitteosalemist?

Posted in Arvud ja faktid Tähtpäev

Eesti naised: emaroll on elus tähtsaim

Kolme neljandiku naiste arvates on emaks olemine naise elus kõige tähtsam roll, selgus emadepäeva eel läbi viidud avaliku arvamuse küsitlusest. Ühtlasi leiab 86 protsenti emadest, et Eestis on hea lapsi kasvatada. Oma emaga on heades või pigem heades suhetes 83 protsenti Eesti naistest.

Posted in Arvud ja faktid Kõneaine Vaatenurk

Urmas Viilma: seekordne rahvaloendus on kompromiss, kuid hea seegi

Rahvaloendus, mis seekord viiakse läbi kombineeritud meetodil registripõhise loenduse ja valikuuringu kombinatsioonina, on kompromiss, mis on oluliselt parem kui algselt plaanitud registripõhine loendus, kirjutab EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Posted in Arvud ja faktid oikumeenia Silmaring

Uuring: kogudusse või usuliikumisse kuulub 22% inimestest

Vaatleme, mida ütlevad uuringu “Elust, usust ja usuelust 2020” tulemused kogudusse kuulumise kohta lähemalt.

Posted in Arvud ja faktid oikumeenia Silmaring

Uuring: Jumala all mõistetakse eelkõige ebaisikulist kõrgemat väge

Mida ütlevad uuringu “Elust, usust ja usuelust 2020” tulemused Jumala olemasolusse uskumise kohta?

Posted in Arvud ja faktid oikumeenia Silmaring

Uuring: kristlus kõnetab enamikku Eesti elanikest

Mida ütlevad uuringu “Elust, usust ja usuelust 2020” tulemused Eesti elanike religioossete hoiakute kohta?