Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

21. pühapäev pärast nelipüha. Tänase pühapäeva teema on Jeesuse saadikud. Palvesõna ütleb Paistu koguduse õpetaja Allan Kährik.