Posted in Sündmus Tähtpäev Uudis

Pärnu-Jaagupi koguduse esmamainimise aastapäevaks valmisid uued altarikatted

Pühapäeval, 26. juunil tähistati Pärnu-Jaagupi kirikus koguduse esmamainimise 695. aastapäeva. Sel puhul peetud jumalateenistusel õnnistati koguduse käsitööringi liikmete valmistatud punased altarikatted, kantslipõll ja vaimulikustoola.

Posted in Kirikukalender Uudis

Tänasel Olavipäeval tähistavad vormsilased kiriku taaspühitsemise 30. aastapäeva

Tänasel olavipäeval, 29. juulil tähistab EELK Vormsi kogudus koos saarerahva ja kohale saabunud rannarootslastega Püha Olavi kiriku taaspühitsemise 30. aastapäeva.

Posted in Hingepide Kirikukalender

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Täna meenutame, kuidas kolm jüngrit said kõrgel mäel näha Jeesuse jumalikku kirikust ja kuulsid taevast häält: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!“ (Mt 17:1-8).

Posted in Kirikukalender

25. juuli – Apostel Jaakobuse päev ehk jaagupipäev

Jeesuse jüngrite seas oli mitmeid samanimelisi. Nii oli 12 jüngri seas kaks Jaakobust. Üks oli Alfeuse poeg ja teine oli Sebedeuse poeg ning Johannese vend.

Posted in Uudis

Ridala pastoraadis käib täna lugemismaraton

Täna alates kella 10.00-st kuni umbes 23.00-ni loetakse Ridala pastoraadis ette Villem Grünthal-Ridala regivärsiline suurpoeem “Püha rist”. Vaimulike ettelugemist saab jälgida nii kohapeal kui Pildiraadio otseülekandes.

Posted in Kirikukalender

22. juuli – Maarja Magdaleena päev ehk madlipäev

22. juulil meenutame Jeesuse ülestõusmise esimest tunnistajat ja kuulutajat Maarja Magdaleenat (Jh 20:1-18). Evangeeliumides mainitakse teda Jeesuse saatjate ja õpilaste hulgas. Seetõttu võib teda koguni naisapostliks tituleerida.

Posted in Uudis

Ridala kogudus tähistab oma esmamainimise 800. ja kiriku 750. aastapäeva

Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus tähistab 22. – 26. juulini toimuvate sündmuste sarjaga oma esmamainimise 800. ja kiriku 750. aastapäeva.

Posted in Silmaring

Kirikutuur: Vastseliina Katariina kirik

https://arhiiv.err.ee/vaata/tahendamisi-185 Vastseliina kirik asub keskaegse tuntud palverännaku sihtkoha, Vastseliina linnuse kabeli naabruses. Kui üldiselt oli luterlus 16. sajandi Liivimaal juba levinud, siis Vastseliinasse tuli esimene luterlik õpetaja alles 1626. aastal….

Posted in Uudis

Keila kirikus toimuva Ott Leplandi kontserdi avab peapiiskop Viilma

Ott Lepland on andnud neli menukat kontserti sarjas “Taevas puutub maad” Otepää, Paide, Palamuse ja Kärdla kirikutes.
Juba täna jätkub ringreis Valga Jaani kirikus ning homme, 16. juulil toimub kontsert Keila Mihkli kirikus. Kontserdi avab peapiiskop Urmas Viilma.

Posted in Kirikukalender

Kirikuaasta: apostlite pühapäev

6. pühapäeval pärast nelipüha meenutame kõiki apostleid ning mõtiskleme oma kutsumuse üle kristlastena, apostlite alusele rajatud Kiriku liikmeina.