19 juuli, 2024

Mis on ja ei ole vabatahtlik töö?

Viimasel ajal on taas suurema tähelepanu alla tõusnud vabatahtlik töö ja ligimeste aitamine, kuid nende tegevuste sisu mõistetakse erinevalt. Siseministeerium on koostöös Eesti Külaliikumisega Kodukant koostanud infolehe sellest, mis on vabatahtlik tegevus ja mis mitte – nii on ajutise tööjõu ja vabatahtlike vahel selge piir. Siseministeerium selgitas infolehe kaaskirjas: „Tänases eriolukorras vajatakse ajutist lisaressurssi, et […]

Liberaalse turumajanduse kõikuv kaardimajake

Eesti iseseisvuse taastamise järel, 1991. aastal, võttis Mart Laari juhitud valitsus Eestis kasutusele uusliberaalse majanduspoliitika, mille lahutamatuks osaks sai vabaturumajandus ja eraomandi tingimusteta soodustamine. Selle aasta algusest hakkas liberaalse turumajanduse kaardimajake force majeure (eesti k ettearvamatu asjaolu) tõttu kõikuma. Koroonaviiruse haigus COVID-19 halvas vääramatu jõuna kogu maailma, sealhulgas Eesti majanduse. Eriolukord, mille tingimustes elame, tõestab, […]

Kirikulehe Eesti Kirik 29. aprilli teemade ülevaade

Õnn ei seisa lõputus tarbimisrutiinis, arvab peapiiskop Urmas Viilma ja kinnitab juhtkirjas, et toimiv on tulevikuühiskond, mille vereringes ei pumbata ringi mitte ainult raha, vaid hoolivust, ligimesearmastust, solidaarsust, truudust ja ustavust. Väest ja kogukonnast kirjutab kolumnist Vootele Hansen, kes tuletab meelde, et karantiinis olevate ja kodus töötavate inimeste heaks on soovitatud panustada rohkem kogukonnal, milleks […]

Kirikuelusaates oli jutuks kiriku väljumine kriisist

26. aprilli Vikerraadio Kirikuelu saates oli külas peapiiskop Urmas Viilma ja rääkis sellest, kuidas on kirikud eriolukorraga kohanenud. Jutuks oli seegi, milliseid samme kavandab kirik eriolukorrast väljumiseks. Samuti põhjendas peapiiskop, miks oli tarvis senistele veebikanalitele lisaks e-Kirikut. Urmas Viilma rääkis kiriku kohanemisest muutunud oludes, et teatud mõttes on tekkinud „teise Eestiga“ analoogiliselt pinnalt „teise kiriku“ […]

Kirikutuur: Rannu Püha Martini kirik

Kui Rannu kirik 1835. aastal endale torni sai, olevat lisaks kogudusele rõõmustanud ka Võrtsjärvel seilajad – nad said hea maamärgi. Kirikus on mitu hoolega hoitud aaret. Näiteks asub just siin Baltimaade kõige vanem säilinud kantsel. Rannu kirikut tutvustab koguduse õpetaja Timo Švedko. Kui Eesti kirikutes kujutatakse Jeesust enamasti koos nelja evangelistiga, siis siin on16. sajandil […]