Posted in Kompass Kõneaine

Peapiiskop Urmas Viilma: “Konverentsil ei hääletata liturgiareformi üle, vaid toetatakse jumalateenistuse korda, mis lisatakse uude lauluraamatusse.”

“Raamatusse lisatava ühtse korra järgi saab teenistustel osaleda kõigis luteri kiriku kogudustes üle Eesti – nii neis, kus jumalateenistused toimuvad pragu Kirikukäsiraamatu kui ka neis, kus need käivad Agenda alusel,“ ütleb Viilma.

Posted in Kompass Kõneaine

Millised teoloogilised teemad vajavad kirikus arutamist?

Ettepanekuid üldkiriklikku arutelu vajavate teoloogiliste teemade osas saab teha kuni jaanuari lõpuni.

Posted in Kompass Kõneaine

Piiskop Tiit Salumäe saatis üleskutse Piibli üldrahvalikuks lugemiseks

“Piibli lugemine on üldrahvalik üritus, milles saab osaleda iga soovija Eestist ja üle kogu maailma, igas vanuses,” kirjutab piiskop Salumäe.

Posted in Kompass Kõneaine Uudis

Peapiiskop Urmas Viilma intervjuus kanalile Vatican News: vajame dialoogi, et teenida inimkonda

Peapiiskopi ütles intervjuus, et usuühendused suudavad ületada poliitilisi rindejooni, mistõttu on neil võtmeroll sõjaliste konfliktide lahendamisel maailmas.

Posted in Kompass Kõneaine Vaatenurk

Alar Kilp: kuus teemat 2023. aasta valimiskompassi

2023. aasta märtsis toimuvate riigikogu valimiste kampaania on tasapisi juba alanud, täheldas ajalehes „Eesti Kirik“ kolumnist Alar Kilp. Lootuses, et kirik jätkab eelmiste valimiste eel algatatud valimiskompassi traditsiooniga, pakkus ta omalt poolt välja kuus kiriku jaoks ning laiemaltki olulist teemat.

Posted in Kompass Kõneaine

Peapiiskop Urmas Viilma ettekanne “Olukorrast kirikus” keskendus sõjale ja rahule aastal 2022

Peapiiskop Urmas Viilma ettekanne “Olukorrast kirikus” EELK XXXI Kirikukogu 2. istungjärgul, 26. aprillil 2022

Posted in Kompass Kõneaine

Mida me teeme, kui me palvetame? Vaimulikud vastavad

Praegusel äreval ajal mõeldakse palvetamisest iga päev isegi meie usukauges Eestis. Vaimulikud kutsuvad kõiki üles: palvetage, see on kõige olulisem! Ent mis on õigupoolest palve ja millel põhineb veendumus, et see tõepoolest aitab – see on nõudnud läbi meedia eraldi selgitamist.

Posted in Kompass Kõneaine

EKN liikmeskirikud taunivad sõjategevust Ukrainas ja kutsuvad põgenikele abi osutama

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid tegid täna, 17. märtsil ühise avalduse seoses sõjategevusega Ukrainas ja sõjapõgenike vastuvõtmisega Eestis.

Posted in Kompass Kõneaine Meie inimesed

Joel Luhamets: palvetamine on Jumala palge otsimine

Kui sa tahad, et valitseks jumalik harmoonia, et sa osaled selles sümfoonias oma õige partiiga, siis pead dirigenti kuulama ja noodist kinni pidama. Muidu mängid võib-olla ilusat lugu küll, aga tulemuseks on lihtsalt kära,“ selgitab e-Kirikule palve olemust ja olulisust piiskop Joel Luhamets.

Posted in Kompass Uudis

EELK kirikuvalitsus: “Iga vallutus- ja allutussõda iseseisva riigi ja rahva vastu esindab kurjust.”

EELK Konsistoorium võttis 01. märtsil toimunud istungil vastu ametliku avalduse, milles mõistab hukka Venemaa liidrite juhitud rünnaku Ukraina maa ja rahva vastu.