Millised teoloogilised teemad vajavad kirikus arutamist?

Millised teoloogilised teemad vajavad kirikus arutamist?

Foto: EELK arhiiv

3.05.2022 moodustas EELK konsistoorium töörühma, kelle ülesandeks on koostada ja esitada konsistooriumile kinnitamiseks teoloogilise arutelu strateegia Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Teoloogilise arutelu strateegia peaks sisaldama metoodikat ja ettepanekuid selle kohta, kuidas ja millistel teemadel viia Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus arutelu head tava järgides läbi teoloogilist diskussiooni.

Töörühm koosseisus Urmas Nagel (esimees), Kristel Aer, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Priit Rohtmets, Ove Sander, Randar Tasmuth, Marko Tiitus, Anti Toplaan, Egle Viilma ja Urmas Viilma otsustas oma esimesel koosolekul 27.09.2022 korraldada kõigi EELK vaimulike ja koguduseliikmete hulgas ideekorje, et selgitada välja need olulised teoloogilised teemad, mis vajaksid meie kirikus läbimõeldud, tasakaalukat ja arutelu head tava järgivat teoloogilist diskussiooni.

Töörühm ootab kõigi vaimulike ja kirikuliikmete ettepanekuid üldkiriklikku arutelu vajavate teoloogiliste teemade osas 31. jaanuariks 2023 https://siseveeb.eelk.ee/et/kommunikatsioon-ja-suhtekorraldus/info-kodulehel-avaldamiseks/ideekorje-teoloogilise-arutelu-strateegia-jaoks/

Lisa kommentaar