Posted in oikumeenia Silmaring Uudis

Nüüdsest kvartaliajakirjana ilmuv “Kirik ja teoloogia” vaatleb lähemalt teoloogilist kõrgharidust

Ajakiri on läbi mitme numbri lähema vaatluse alla võtnud teoloogilise hariduse õppeasutused Baltimaades ja Skandinaavias. Seekordses ajakirjas tutvustavad end Eestis teoloogilist haridust andvaid kõrgkoolid.

Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: kes/mis on saatan?

EELK kodulehe eelk.ee kaudu on juba mõnda aega võimalik esitada vaimulikule oma küsimus kiriku ja usu kohta. Kodulehelt rubriigis “Küsi vaimulkult” saab lugeda ka vastuseid seni esitatud küsimustele. Vastab EELK vikaarõpetaja Enn Auksmann.

Posted in Meie inimesed Tähtpäev

Täna on vaimuliku ja teoloogi Elmar Salumaa 25. surma-aastapäev

„Üks meie kiriku tulevikuperspektiive on see, et ta areneks ja kujuneks hingehoiukirikuks.“ Need sõnad on öelnud Eesti mõjukamaid teolooge, kunagine EELK Usuteaduse Instituudi (Tallinn) süstemaatilise teoloogia professor ja vaimulik Elmar Salumaa (1908-1996), keda täna mälestame tema 25. surma-aastapäeval.

Posted in Kõneaine

Kuidas ilmutab end Püha Vaim?

Kuidas mõista Püha Vaimu ligiolekut, kus inimene tunneb, et kiriklikud talitused on pelgalt kombetäitmine ja ta ei taju kõigis neis rituaalides Jumala ligiolekut?

Posted in Silmaring Uudis

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima

Augustis algab uute üliõpilaste vastuvõtt EELK Usuteaduse Instituuti. Mõelda õppimaasumisele tasub aga juba täna.