Ilmus Elmar Salumaa “Filosoofia ajaloo” uus redigeeritud väljaanne

Ilmus Elmar Salumaa “Filosoofia ajaloo” uus redigeeritud väljaanne

Postimehe kirjastus on redigeeritud kujul välja andnud Usuteaduse Instituudi omaaegse professori Elmar Salumaa “Filosoofia ajaloo”. Kahe paksu raamatu kaudu saab lugeja ülevaate antiik-, kesk- ja uusaja filosoofiast.

Õp Elmar Silvester Salumaa (1908‒1996) pidas Usuteaduse Instituudi üliõpilastele filosoofia ajaloo loenguid antiigist ja keskajast kuni uusajani. Tema kõneldul-kirjapandul on kogu Eesti humanitaaria lähiajaloos eriline koht. Nagu raamatu uusväljaande koostajad tõdevad, oli see intellektuaalselt aus alternatiiv nõukogudeaegsele kohustuslikule marksistlikule käsitlusele. Kaheköiteline „Filosoofia ajalugu“ on koostatud professor Salumaa käsi- ja masinakirjaliste ülestähenduste alusel.

Uus redigeeritud väljaanne on eesti keeles ainulaadne, näidates, kui tihedalt oli ühe erakordse Eesti suurmehe elutöö seotud kogu Euroopa kultuuri- ja mõttelooga.

Väljaande on koostanud Ivar Tröner, toimetaja Marilyn Fridolin, keeletoimetajad Anu Saluäär ja Signe Kure, konsultant Kalle Kasemaa, korrektor Kai Ellip ning kujundaja: Andres Tali. Mälestusi prof Salumaast on lisanud piiskop Tiit Salumäe koos ametivendade Endel Apsaloni, Villu Jürjo ja Tõnu Linnasmäega.

Professor Elmar Salumaa oli Kilingi-Nõmme linna aukodanik ning EELK Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli audoktor.


Vaata ka:

Meeldib 2

Lisa kommentaar