19 juuli, 2024

Kui palju on maailmas luterlasi?

Luterlik Maailmaliit (LML) avaldas ülevaate oma liikmeskirikute liikmeskonna kohta. Aluseks on 2019. aasta ülemaailmse statistilise uurimise tulemused, kus on ülevaatlikud andmed luterluse levikust maailmajagude kaupa ning detailsed andmed liikmeskirikute liikmete arvu kohta üksikutes riikides. Arvud edastavad LML liikmeskirikute, assotsieerunud kirikute, tunnustatud kirikute, koguduste ja kirikukogukondade liikmete arvu. Statistika põhineb andmetel, mis on peamiselt laekunud 2020. […]

Misjonär Kari Tynkkynen seati Kullamaa koguduse õpetajaks

26 aastat Eestiga seotud Soome misjonär Kari Tynkkynen (54) seati pühapäeval Kullamaa koguduse õpetajaks. Ametitalituse toimetas Kullamaa kirikus piiskop Tiit Salumäe, keda assisteerisid praost Kaido Saak ja õpetaja Ants Leedjärv, kes on teeninud Kullamaa kogudust enne 2012. aastal emerituuri siirdumist ligi 35 aastat. Kari Tynkkynen oli Soome Rahvamisjoniseltsi misjonär, kui praost Gustav Maarand 1994. aastal […]

Kas haritud inimese tunnus on ka usualane kirjaoskus?

Uue kooliaasta algus viib mõtted sellele, mis õigupoolest on hea haridus. Tartu Ülikooli dotsent Olga Schihalejev arutleb, kas hea hariduse juurde peaks kuuluma ka usualane kirjaoskus. Usundiõpetuse teemalistes debattides on jäänud talle silma, et inimesed kahel pool rindejoont on vaielnud erinevate asjade, usu- ja usundiõpetuse üle.