Muuseumiööl on avatud  paljud pühakojad

Muuseumiööl on avatud paljud pühakojad

Laupäeval, 29. augustil toimuval muuseumiööl „Öös on aega“ teeb oma uksed lahti ka 14 kirikut. Lisaks külastamisvõimalusele pakutakse ekskursioone, torni ronimise võimalust ja kontserte.

Miks on Risti kirikul poolik torn? Osale Muuseumiööl, saad teada!

Narva Aleksandri kiriku ja Jõhvi kindluskiriku muu­­seu­mis saab tutvuda pü­si­ekspositsiooniga kohali­kust ja pühakoja ajaloost. Tal­lin­na toomkirik, Risti kirik, Torma kirik ning Haapsalu Jaa­ni ja Haapsalu toom­ki­rik lubavad külastajatele tut­vustada oma pühakojas tal­le­tatavat rik­kalikku aja­loo- ja kul­tuu­ri­pärandit. Tal­lin­na Peeteli ki­riku üheks tõm­benumbriks on aga al­ta­ri­laud, mida kasutas 1993. aas­tal Tal­lin­na raekoja platsil toimu­nud missal paavst Johannes Paulus II. Järva-Madise kirik pakub ühist programmi Vargamäe muu­seumi, vallamaja ja Albu mõi­saga. Samuti on pühakojas ava­tud näitus vanadest piibli­test ja lauluraamatutest. Väikesel Hiiumaal on avatud lausa 15 mäluasutust ja aja­loo­list paika, sealhulgas Kassari ka­bel, Kuriste kirik, Pühalepa kirik ja Käina kiriku varemed. Omanäolisemaid muu­­seu­mi­öö üritusi on Viru-Jaagupi kirikus toimuv elektroonilise muusika kont­sert „Elektrikirik“, kus astub üles ka kohalik ki­ri­kuõpetaja Tarmo Linnas. Sa­mu­ti on vaatamiseks väljas na­hakunstnik Rene Hal­jas­mäe teo­sed „100% pühad säilmed“.

Muuseumiöö on Saksamaalt alguse saanud üleeuroopaline ettevõtmine, mille käigus avavad muuseumid ja teised mäluasutused igal aastal ühel õhtul tasuta oma uksed külastajatele. Eesti muuseumid liitusid ettevõtmisega 2009. aastal. Kokku osaleb seekord üle 150 muuseumi ja mäluasutuse.

Täpsema programmi võib leida internetist aadressilt https://programm.muuseumioo.ee/.

Allikas: ajaleht Eesti Kirik