Pärnu Eliisabeti kirik vajab abi

Pärnu Eliisabeti kirik vajab abi

Eliisabeti kirik Pärnu vanalinnas on juba nädalaid tellinguis. Fassaadi remonditööde käigus selgus äsja kehv uudis: kiriku torni puitkonstruktsiooni vahele laotud tellismüür on pude mis pude. Lisaks on lausa silmaga näha, et kirikutorn on lõunakaare suunas viltu vajunud. Lahtiste kivide varisemisohu on töömehed küll likvideerinud, kuid selge on see, et remonditööd lähevad plaanitust oluliselt kallimaks.

Pärnu Eliisabeti kiriku torn
Foto: Enn Auksmann

Töömehed on lahtisi krohvitükke ja lahtisi, pudedaks muutunud telliseid tornimüürilt eemaldanud ligikaudu kümme tonni. Eksperdina torni uurinud muinsuskaitse inseneri-nõuniku Virgo Eiche hinnangul on kahjustatud ka Pärnu Eliisabeti kiriku torni lõunapoolne müür. Praeguste kiirarvutuste põhjal on kiiresti juurde vaja vähemalt 20 000 eurot.

Koguduse juhatus on abi saamiseks pöördunud Pärnu linnavalitsuse poole, kes tänavu on kiriku remondiks juba eraldanud 30 000 eurot. Kui algselt loodeti peafassaad tornikiivrist katusekarniisini korda teha, siis nüüd, kui ilmnes müürikahjustus, sellest rahast ei piisa. Toetust on palutud ka muinsuskaitseametilt ja poliitilistelt erakondadelt. Esmajoones pöördub Eliisabeti koguduse juhtkond aga koguduse liikmete poole, keda on koguduse hingekirjas ligikaudu 6000 inimest. Kui igaüks kümne eurogagi panustaks, oleks see suur samm edasi.

Miks on üldse selline avariiline olukord tekkinud ja kuidas seda lahendatakse, et selliseid ootamatusi edaspidi ära hoida, kommenteerib koguduse nõukogu esimees Andres Riivits.

Täna kestis nõupidamine koos ehitusjärelevalvega ligemale neli tundi, nentis koguduse juhtkonna liige. Selle käigus leiti, et 90. aastatel on restaureerimisel on osa remonditöid tehtud kehvasti, samuti on kasutatud viletsat ja kehva sobimatut materjali. Osa töid on lihtsalt jäänud tegemata.
Nii on halvale kivile kantud tsementkrohv, mis „ei hinga“. Nii on kivi hakanud niiskuse ja külmatsüklite mõjul oma elu elama. Asja halvendab veelgi see, et plekid on halvasti paigaldatud ja vesi on kividele ligi pääsenud.

Koosolekul lepiti kokku avariiplaan: ehitusmeister Juhan Kilumetsa soovitusel tuleb esmalt torni ja fassaadi kordategemiseks koostada projekt. Seejärel läheb töö edasi range kontrolli all nädalaste tsüklitena: igal nädalal hakkavad kokku saama ehitaja, ehitusjärelevalve, muinsuskaitse spetsialist ja koguduse esindaja tööde tellijana ja arutavad järgmise nädala plaanid läbi.

„Väldime kõike, mis toimuks isetegevusena. Me ei püüa iga hinna eest töid kiiresti ära teha, vaid nii, et 20-30 aasta pärast ei peaks keegi enam samasuguse pildiga silmitsi seisma – seda me ei taha enam kunagi näha!“ ütles Andres Riivits.  

Aitame koos väärika kiriku korda teha!
EELK Pärnu Eliisabeti koguduse arveldusarve number on EE111010902000838001.

Loe lisa: