19 juuli, 2024

29. juuni – Peeter-Pauli päev ehk suvine peetripäev

Suvine peetripäev ehk peeterpaulipäev on apostlite Peetruse ja Pauluse märtrisurma mälestuspäev ( õigeusu kirikus tähistatakse seda 12. juulil). Peetrus löödi pea alaspidi risti ning Paulus hukati mõõgaga. Pärimuse järgi olevat apostlid Peetrus ja Paulus hukatud keiser Nero valitsemisajal 29. juunil. Alates 258. aastast pühitsetakse sel kuupäeval nende surmapäeva. Algsest matmispaigast on Peetrus maetud ümber Vatikani basiilikasse ja Paulus Via Ostiensise kirikusse. Juba 4. sajandil […]