Posted in Kirikukalender

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Kui Peetrus alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: “See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, Teda kuulake!” (Mt 17:5)

Posted in Kirikukalender

Jaagupipäev on Apostel Jaakobus Vanema päev

Apostel Jaakobus oli Sebedeuse ja Saloome poeg, Johannese vanem vend. Vennad jätsid kõik maha ning neist said Jeesuse jüngrid.

Posted in Kirikukalender

7. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!” (Mt 5:20)

Posted in Kirikukalender

Madlipäev on Magdala Maarja püha

22. juulil meenutame Jeesuse ülestõusmise esimest tunnistajat ja kuulutajat Maarja Magdaleenat.

Posted in Kirikukalender

Apostlite pühapäev

“Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.” (Ef 2:19)

Posted in Kirikukalender

4. pühapäev pärast nelipüha

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)

Posted in Peapiiskopi läkitus

Peapiiskopi karjasekiri ülestõusmispühadeks

“Usk surnute ülestõusmisse on ristiusu olemuse kese – kristlaste usu põhjus ja eesmärk,” kirjutab peapiiskop Urmas Viilma.

Posted in oikumeenia Sündmus Suur nädal

Suurel Reedel meenutatakse Jeesuse kannatusteed ristikäikudel ja ristitee palvustel

Ristikäigud ja ristitee palvused kõigikirikute osalusel toimuvad kõikjal üle Eesti.

Posted in Kirikukalender

Tuhkapäeva palvusel tehakse pihilise laubale tuhaga rist

40 ülestõusmispühadele eelnevat päeva (välja arvatud pühapäevad, mis alati on Kristuse ülestõusmise rõõmu märgid) tuntakse kirikus nn suure paastuajana. Ülestõusmispühadele eelnev paastuaeg (suur paast) algab tuhkapäevaga, mis on alati kolmapäev ja tänavu langeb 2. märtsile.

Posted in Kirikukalender

3. pühapäev pärast ilmumispüha

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)