Posted in Sündmus Uudis

Tallinna vanalinnas avati jõulusõimede näitus

Juba kaheksandat nigulapäeva järjest avati täna Tallinnas jõulusõimede näitus, kuhu Vanalinna Hariduskolleegiumi, Püha Miikaeli Kooli ja Tallinna Toomkooli laste ja õpetajate eestvõttel on Kullasepa tänava, Vanaturu kaela, Vene ja Apteegi…

Posted in Kirikukalender Silmaring

Kirikukalendri aastaring algab 1. advendiga

Kirikuaasta algab advendiajaga 4. pühapäeval enne jõulupüha, tänavu 27. novembril.

Posted in Silmaring Uudis

Eesti Kiriku kalender 2023 kaanel on piltmõistatus

Eesti Kiriku kalender 2023 kaanel on seekord kujutatud 12 Eesti kiriku siluette. Kas tunned need pühakojad ära?

Posted in Kirikukalender

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. (2Kr 5:10)

Posted in Kirikukalender

Täna on lõikustänupüha

Jumala sõna ütleb: “Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis!” (5Ms 8:10)

Oktoobrikuu 2. pühapäeval tähistame lõikustänupüha. Meie kõigi kohus on tänada igapäevase leiva, toidu ja joogi, ka oma töö ja selle viljade eest. Kogudus palvetab, et meiegi elus küpseksid head viljad – õiglus ja armastus.

Posted in Kirikukalender

21. september on evangelist Matteuse mälestuspäev

Matteus, kes oli pärit Kapernauma linnast Juudamaalt, oli üks Jeesuse kaheteistkümnest jüngrist ja apostlist. Enne Jeesusega kohtumist töötas ta Rooma keisririigile maksude kogujana, mis oli tollases juudi ühiskonnas väga halvakspandav amet. Jeesus kutsus Matteuse aga enda õpilaseks ning Matteus jättis oma töö.

Posted in Kirikukalender

15. augustil on rukkimaarjapäev ehk Maarja taevassevõtmise püha

Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev tähistab Jeesuse ema Maarja surmapäeva. Kuna me armastame Eestit nimetada ka Maarjamaaks, siis võiks just rukkimaarjapäev olla meile Maarjamaa päevaks, Läänemere äärse kristlike traditsioonidega väikese rahva pidupäevaks.

Posted in Kirikukalender

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Kui Peetrus alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: “See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, Teda kuulake!” (Mt 17:5)

Posted in Kirikukalender

Jaagupipäev on Apostel Jaakobus Vanema päev

Apostel Jaakobus oli Sebedeuse ja Saloome poeg, Johannese vanem vend. Vennad jätsid kõik maha ning neist said Jeesuse jüngrid.

Posted in Kirikukalender

7. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!” (Mt 5:20)