Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: kuidas mõista kahe riigi eristamist luterlikul viisil?

Kaks võimuvaldkonda ei ole Lutheri jaoks mitte kaks väliselt piiritletavat ja teineteisest selgelt eristatavat valdkonda nagu näiteks riik ja kirik, vaid iga kristlane on ühtaegu ilmalik ja ristiinimene (Weltmensch – Christmensch), kes allub vastavas valdkonnas kehtivatele seadustele ja reeglitele, selgitab vikaarõpetaja Enn Auksmann.

Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: miks kristlik religioon seksi ja seksuaalsust maha salgab ja taunib?

Üks seitsmest surmapatustki on “kiim”. Kuidas aga ilma selle patuta on üldse soo jätkamine võimalik, kuivõrd see eeldab ka iha ja atraktiivsust? Miks kristlik religioon üritab inimeses süütunnet tekitada, et näiteks rohkem kui ühe seksuaalpartneri omamine on kohe ebamoraalsus?

Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: kuidas suhtub kirik tätoveeringutesse?

Kas tätoveeringud on luterlikus kirikus taunitud? Kas eri kogudustel võib olla asjast erinev arusaam?

Posted in Kirikukalender

3. pühapäev pärast ilmumispüha

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)

Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: kuidas teha ristimärki?

Kuidas ristimärki õigesti teha? Miks luterlikul jumalateenistusel näeb ristimärgi tegemist äärmiselt harva, peamiselt ainult õpetaja poolt koguduse õnnistamisel?

Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: kas ka Jeesuse inimlik loomus oli patule kalduv?

Kas Jeesuse inimlik loomus oli patule kalduv, nagu on sünnipäraselt kõigil inimestel? Kas Jeesus päris oma ema Maarja kaudu pärispatu?

Posted in Kirikukalender

Advendiaja 3. pühapäev

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)

Posted in Kirikukalender

Advendiaja 2. pühapäev

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)

Posted in Kirikukalender

Esimene advendipühapäev: sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

Uus kirikuaasta algab rõõmsa tervitusega „Hoosanna!“. Sellega avaldati austust Taaveti soost sirgunud võsule, kes tuleb Issanda nimel.

Posted in Kirikukalender

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Kirikuaasta viimast pühapäeva nimetatakse igavikupühapäevaks, Kuningas Kristuse pühaks ja vana traditsiooni järgi ka surnute mälestuspühaks või surnutepühaks.