Posted in Kirikukalender

Esimene advendipühapäev: sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

Uus kirikuaasta algab rõõmsa tervitusega „Hoosanna!“. Sellega avaldati austust Taaveti soost sirgunud võsule, kes tuleb Issanda nimel.

Posted in Kirikukalender

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Kirikuaasta viimast pühapäeva nimetatakse igavikupühapäevaks, Kuningas Kristuse pühaks ja vana traditsiooni järgi ka surnute mälestuspühaks või surnutepühaks.

Posted in Kirikukalender

Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev

Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi. Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. (Mt 24:36-37)

Posted in Kirikukalender

24. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus küsis: “Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt?” Aga kui Peetrus ütles: „Võõrastelt”, lausus Jeesus talle: „Siis on pojad vabad.” (Mt 17:25-26).

Posted in Kirikukalender

22. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütleb: “Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.” (Mt 5:13)

Posted in Kirikukalender

21. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütleb: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad,…

Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: mida tuleb teha, et laps saaks ristitud?

Millised toimingud on eelnevalt vajalikud ja millest alustada, kui abielu on laulatamata ja üks vanematest pole leeris käinud?
Vastab vikaarõpetaja Enn Auksmann.

Posted in Kirikukalender

19. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Jh 13:35) Me palvetame: Armas taevane Isa, Sina oled meile andnud käsud oma armastuse märgiks. Ilma…

Posted in Kirikukalender

18. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles variseridele ja kirjatundjatele: “Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!” (Mk 7:9)

Posted in Kirikukalender

17. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab.” (Jh 5:21)