Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: miks nimetatakse Neitsi Maarjat ka Mere Täheks?

Ühes kirikulaulus, mis on pühendatud Neitsi Maarjale, räägitakse temast kui Mere Tähest (pean silmas laulu “Mere Täht, ole tervitatud!”). Kuidas seda mõista?

Posted in Kirikukalender

Videojutlus: 9. pühapäev pärast nelipüha (2022)

Jeesus ütles jüngritele: “Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast.” (Mt 7:15-16)

Posted in Kirikukalender

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Kui Peetrus alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: “See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, Teda kuulake!” (Mt 17:5)

Posted in Kirikukalender

7. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!” (Mt 5:20)

Posted in Kirikukalender

Apostlite pühapäev

“Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.” (Ef 2:19)

Posted in Kirikukalender

5. pühapäev pärast nelipüha

Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme – me oleme Issanda päralt.

Posted in Kirikukalender

4. pühapäev pärast nelipüha

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)

Posted in Kirikukalender

3. pühapäev pärast nelipüha

Kristus ütleb: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” (Mt 11:28)

Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: kuidas mõista kahe riigi eristamist luterlikul viisil?

Kaks võimuvaldkonda ei ole Lutheri jaoks mitte kaks väliselt piiritletavat ja teineteisest selgelt eristatavat valdkonda nagu näiteks riik ja kirik, vaid iga kristlane on ühtaegu ilmalik ja ristiinimene (Weltmensch – Christmensch), kes allub vastavas valdkonnas kehtivatele seadustele ja reeglitele, selgitab vikaarõpetaja Enn Auksmann.

Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: miks kristlik religioon seksi ja seksuaalsust maha salgab ja taunib?

Üks seitsmest surmapatustki on “kiim”. Kuidas aga ilma selle patuta on üldse soo jätkamine võimalik, kuivõrd see eeldab ka iha ja atraktiivsust? Miks kristlik religioon üritab inimeses süütunnet tekitada, et näiteks rohkem kui ühe seksuaalpartneri omamine on kohe ebamoraalsus?