Posted in Eesti Kirik

Eesti Kirik 01.09.2021

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 1. septembril 2021

Posted in Diakoonia

Elavdades kogukonda: Harkujärve kiriku lugu

Selleks, et kirik saaks osaleda kogukonna arengus, on vaja märgata, kaasa rääkida ja osaleda ümberkaudsete inimeste vajadustele lahenduste pakkumises. Tugev kogukond loob tugeva valla, tugevad vallad omakorda tugeva riigi.
Video tutvustab osalemist kogukonnaelus Harkujärve kiriku näitel.

Posted in Hingepide Uudis

Selle nädala hommikumõtiskluste kaasteeline on Kristel Engman

Selle nädala hommikumõtiskluste minutid Vikerraadios sisustab vikaarõpetaja Kristel Engman. Nädala juhatas vaimulik sisse mõtisklusega kristlikest voorustest.

Posted in Meie inimesed

Emeriitpeakaplan Jaan Jaanit meenutades

28. augustil saadeti Tallinna toomkirikust viimsele teele õpetaja Jaan Jaani. Politsei esimest peakaplanit meenutas kirikulehes politsei- ja piirivalveameti praegune peakaplan Valdo Lust.

Posted in Uudis

Valitsuse värske korraldus kirikutes suuri muudatusi kaasa ei too

Siseministeerium andis oma ringkirjas kirikutele teada, et avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste puhul 26. augustist kehtiv Vabariigi Valitsuse korraldus (nr 305) võrreldes varasema korraldusega (nr 282) olulisi muudatusi kaasa ei too.

Posted in oikumeenia Silmaring Uudis

Saates “Kirikuelu” tuleb seekord juttu palveränduritest ja dominiiklastest

Palverännakud on muutunud ka Eestis üha populaarsemaks. Mis on palverännak ja miks mõned kohad on erilised? Sellest ja algaval nädalal toimuvatest Dominiiklaste kultuuripäevadest tuleb juttu 29. augusti Kirikuelu saates.

Posted in Kirikukalender

14. pühapäev pärast nelipüha

Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. (Mt 25:40)

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

14. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema on: Meie ligimene. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob.

Posted in Silmaring

Vaimulik vastab: kas tõesti on iga tegu andestatav?

Kas tõesti on kristliku usu kohaselt iga patt ja tegu andestatav, peaasi kui vaid seda siiralt kahetseda ja kasvõi mõni minut enne surma andeks paluda?

Posted in Uudis

EELK Usuteaduse Instituudis on lisavastuvõtt

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes on luterliku teoloogia erialal hea võimalus omandada süsteemseid ja mõttestatud teadmisi kirikust, teoloogiast ja usust. Samuti ootab instituut uusi üliõpilasi hingehoidja erialale.