Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Arve Hiob (Foto: Tallinna Jaani kiriku ja koguduse Facebooki leht)

14. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema on: Meie ligimene. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob.

Täna on Ristija Johannese märtrisurma päev. Johannes astus esile Jeesuse eelkäijana, s.t Tema kuulutuse ettevalmistajana. Ta tegutses meeleparandusjutlustajana ning paljastas kuningakoja pattusid, mistõttu ta ka hukati. Enne seda oli ta öelnud Jeesusele viidates: „Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema“ (Jh 3:30). Tema hukkamispaika, Mahhairose kindlust, on võimalik tänapäeval külastada Jordaanias.

Ristija Johannese puhul on tähelepanuväärne, et ta teadis oma rolli ja kohta. Tema sündi saatsid imelised sündmused koos jumaliku kinnitusega, et tema osaks on olla tõotatud Messia teerajaja. Kuigi suured rahvahulgad tulid teda kuulama, ei püüdnud ta Messiaga võistelda. Selle asemel ütles ta: „Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina“ (Jh 1:30). Jeesus pärineb ju igavikust.

„See on imetlusväärne suhtumine. Enamikul meist on mingisugune kaasasündinud soov olla esimene või parim. Isegi Jeesuse jüngrid olid sellest mõttest pidevalt haaratud. Nad vaidlesid, kes saab kõige tähtsama koha kuningriigis, mille Jeesus pidi nende arvates peagi rajama.“ Nii kirjutab Ristija puhul Reinder Bruinsma. „Paljudel inimestel on raske teist viiulit mängida. Nad võivad näiteks ülemust kritiseerida ja arvavad, et nad ise sobiksid tegelikult juhitööks paremini. Aga kui Jumal on andnud meile rolli kellegi „tee rajamiseks“, peame sellega rahul olema. Kui meil on raske või lausa võimatu, et keegi on meist „kõrgemal“, tekitab see üksnes frustratsiooni ja häda“ (teoses: „Silmast silma“, 2018).

Seepärast teeme hästi, kui võtame eeskujuks Ristija Johannese. Tal tuli olla „teine“, kuid tema kohta ütles Jeesus, et naisest sündinute seas ei ole olnud suuremat kui Johannes. Meile osutades ütleb Jeesus: „Aga väikseim taevariigis on suurem temast“ (Mt 11:11). Olla „suur“ ei tähenda olla esimene, vaid see tähendab olla esimene ja suur endale antud rollis ja ülesandes. Selle põhimõtte järgi elamisel aidaku meid Jumal!

Palugem: Aita mul, taevane Isa, anda alati esimene koht oma elus Sinule! Veel aita, et ma oma ligimesi armastaksin – ka neid, kes tunduvad olema „kõrgemal“. Viimaks aita meid kõiki koos kõndida juba maa peal Sinu taevariigis.

Lisa kommentaar