Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

3. pühapäev pärast nelipüha.Tänase pühapäeva teema on „Kutse Jumala riiki“.Palvesõna ütleb Harju-Jaani koguduse õpetaja Jaan Nuga.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

2. pühapäev pärast nelipüha. Tänase pühapäeva teema on Kaduvad ja kadumatud aarded. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Kolmainupüha. Tänase päeva teema on Varjatud Jumal. Palvesõna ütleb Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Nelipüha. Tänase pühapäeva teema on Püha Vaimu väljavalamine. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Ülestõusmisaja 7. pühapäev. Pühapäeva ja nädala teemaks on „Püha Vaimu ootus“. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Ülestõusmisaja 6. pühapäev. Palvepühapäev. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Ülestõusmisaja 5. pühapäev Cantate. Tänase päeva teema on “Taevariigi kodanikuna maailmas”. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Annely Neame.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Ülestõusmisaja 4. pühapäev. Emadepäev. Pühapäeva teema on „Jumala rahva koduigatsus“. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Ülestõusmisaja 3. pühapäev Misericordia Domini. Pühapäeva teema on Hea Karjane. Palvesõna ütleb EELK ülemkarjane peapiiskop Urmas Viilma.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Ülestõusmisaja 2. pühapäev. Tänase päeva teema on „Ülestõusnu tunnistajad“. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Annely Neame.