Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

16. pühapäev pärast nelipüha. Tänase pühapäeva teema on: Jumala hoolitsus. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

14. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema on: Meie ligimene. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

13. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema on „Jeesus – meie aitaja“. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus (pildil).

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

11. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema on „Soosinguajad“. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Kümnes pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema on „Ustavus Jumala andide kasutamisel“. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

5. pühapäev pärast nelipüha. Palvesõna ütleb Tapa Jakobi ning Järva-Madise Püha Matteuse koguduste õpetaja Valdo Reimann.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

4. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema on: Kadunud ja jälle leitud. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Annely Neame.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

3. pühapäev pärast nelipüha. Tänase päeva teema on Kutse Jumala riiki. Palvesõna ütleb emeriitõpetaja Lea Heinaste.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

2. pühapäev pärast nelipüha. Tänase päeva teema on Kaduvad ja kadumatud aarded. Palvesõna ütleb Järva praostkonna abipraost, Ambla ja Aegviidu koguduste õpetaja Tõnu Linnasmäe.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Kolmainupüha. Tänase päeva teema on Varjatud Jumal. Palvesõna ütleb Põhja-Ameerika praostkonna praost, Toronto Peetri koguduse õpetaja ja Hamiltoni Esimese koguduse hooldajaõpetaja Mart Salumäe.