Palve Ukraina eest

Palve Ukraina eest

Soome Vabadussõja raskemal hetkel pöördus Soome president Kyösti Kallio avalikult rahva poole ja palus koos nendega alloleva palve, mille järel toimus Talvesõja käigus muutus paremuse poole. Nii võime ka meie paluda nii Ukraina kui oma maa eest:

“Taevane Isa, vaata armuga oma rahva peale. Sina oled tema loonud ja armastad teda. Sina näed, et ta on suures ohus. Seepärast palume Sind: Issand, aita meid meie hädas ja ära luba meid hukkuda. Kingi pöördumine patu ja seadusetuse teelt, mis juhivad meie rahva hävinguni. Issand, halasta meie peale!

Issand Jeesus Kristus, ilma sinuta oleme jõuetud hävitavate jõudude vastu, mis tulvavad üle meie rahva seda mürgitades. Seepärast me kiitleme Sinu võidu üle kurjuse jõudude vastu, mille mõjud on igal päeval sõnades ja piltides avalikult nähtavad. Issand, Sina oled Kolgata ristil võitnud pimeduse väed. Nad peavad kaduma ka täna, kuna me tõstame Sinu nime nende üle. Me usume seda, sest Sina võid ka meie päevil kaitsta inimesi saatanliku eksituse eest. Issand, halasta meie peale.

Aita meid Püha Vaimu kaudu võidelda oma elus patu vastu ja olla lõpuni vastupidavad.

Tee meid meie rahva keskel oma päästva armu märgiks. Täida meid Sinu armastusega, et me saame kuulekaks Sinu käskudele. Olgu armastus meis see vägi, mis võidab pimeduse jõud meie rahva seas.

Issand Jeesus Kristus, me suudame kõik sinus, seda me usume. Halasta meie peale. Aamen.”


Vaata ka:

Meeldib 1