Posted in Uudis

Tulevased vaimulikud on oodatud infotundi

Lähema ülevaate EELK Usuteaduse Instituudi vastuvõtutingimuste kohta saab Zoomi vahendusel.

Posted in Hingepide Silmaring Uudis

Usuteaduse Instituut kutsub õppima hingehoidjaks

Õppima on oodatud teoloogia üliõpilased; kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega.

Posted in Silmaring Uudis

Koolitus informatsiooni-eetika kristlikust perspektiivist

19. märtsil toimuval koolitusel vaadeldakse filosoofia tööriistade abil arvutite ja informatsiooniga seotud teemasid ja probleeme eetika perspektiivist.

Posted in Silmaring Uudis

Veel saab registreerida kursusele “Paul Tillich ja tema teoloogia”

Täiendusõppe kursuse “Paul Tillich ja tema teoloogia” eesmärk on anda mitmekülgne ja põhjalik ülevaade Paul Tillichist kui 20. sajandi ühest mõjukamast teoloogist ja tema teoloogilisest pärandist. Kursuse viib läbi professor Jaan Lahe, kes on Paul Tillichi uurija ja tõlkija.

Posted in Uudis

Neli EELK diakoni valmistub preestriks saama erikursusel

Pastoraalseminari uue õpperühmana alustas preestrikoolitust neli pikka aega diakonina teeninud neli vaimulikku: Kätlin Liimets, Triin Simson, Erkki Juhandi ja Ahti Udam. 

Posted in Uudis Vaatenurk

Rektor Ove Sander: instituudi rajajooned joonistab ette õppeasutuse traditsioon

Värskes ajakirja „Kirik ja Teoloogia“ numbris peatus EELK Usuteaduse Instituudi (UI) rektor dr Ove Sander õppeasutuse tulevikul ning ta joonis siinkohal alla kolm olulist teemat,

Posted in Silmaring Uudis

“Kirikuelu” saates räägib rektor Ove Sander Usuteaduse Instituudi tulevikust

EELK Usuteaduse Instituudi uueks rektoriks saab Sotsiaalministeeriumi praegune peakaplan, Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja kirikuvalitsuse liige dr Ove Sander, kes räägib kooli olulisematest arengusuundadest oma uuel ametiajal.

Posted in Silmaring Uudis

Täiendusõppe kursus “Konflikt ja lepitus”

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osa saama 12. novembril toimuvast täiendusõppe kursusest “Konflikt ja lepitus”.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Bianca Mikovitš: veel üks kokaraamat või paradigmamuutus?

Kui varem tulid inimesed vaimsetel otsingutel Jumala ette, siis nüüd hüütakse nende vastuste järgi kõikjal mujal. Kuidas selle juures siiski tekitada tõelist diskussiooni?, uurib ajakirjanik, EELK Usuteaduse Instituudi magistrant Bianca Mikovitš.

Posted in Uudis

Diakonieksami tegi Robert Bunder

„Olin ainus diakonikandidaat ja seetõttu pandi mind preestrikandidaatidega kokku ühte gruppi – nii et ka pool preestrikursust on nüüdseks läbi tehtud,“ naerab teisipäeval kirikuvalitsuse istungil diakonieksami teinud Robert Bunder. Esimest korda EELK ajaloos toimus vaimuliku ameti tuleproov interneti videosilla vahendusel.