Posted in Kõneaine

Usuteaduse Instituut ootab õppima

Veebisaates “Taevas tuleb appi!” tuleb seekord juttu EELK Usuteaduse Instituudist, kus peagi on algamas uute õppurite vastuvõtt. Õp Toomas Nigola vestluskaaslaseks on Instituudi rektor õp dr Ove Sander.

Posted in Uudised Eestist

Usuteaduse Instituut kutsub õppima

EELK Usuteaduse Instituudis saab omandada kõrghariduse rakenduskõrgharidus- või magistriõppes õppides, läbida preestri- või diakonikoolitus, omandada kirikumuusika alane haridus D-, C- või eelkursusel või osaleda täienduskoolitustel.

Posted in Silmaring Uudis

EELK Usuteaduse Instituudi sisseastumiskatsed on juba augustis!

Pildi EELK Usuteaduse Instituudi õppehoonest Tallinnas Pühavaimu 6 on joonistanud Merille Hommik.

Posted in Uudis

Tulevased vaimulikud on oodatud infotundi

Lähema ülevaate EELK Usuteaduse Instituudi vastuvõtutingimuste kohta saab Zoomi vahendusel.

Posted in Hingepide Silmaring Uudis

Usuteaduse Instituut kutsub õppima hingehoidjaks

Õppima on oodatud teoloogia üliõpilased; kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega.

Posted in Silmaring Uudis

Koolitus informatsiooni-eetika kristlikust perspektiivist

19. märtsil toimuval koolitusel vaadeldakse filosoofia tööriistade abil arvutite ja informatsiooniga seotud teemasid ja probleeme eetika perspektiivist.

Posted in Silmaring Uudis

Veel saab registreerida kursusele “Paul Tillich ja tema teoloogia”

Täiendusõppe kursuse “Paul Tillich ja tema teoloogia” eesmärk on anda mitmekülgne ja põhjalik ülevaade Paul Tillichist kui 20. sajandi ühest mõjukamast teoloogist ja tema teoloogilisest pärandist. Kursuse viib läbi professor Jaan Lahe, kes on Paul Tillichi uurija ja tõlkija.

Posted in Uudis

Neli EELK diakoni valmistub preestriks saama erikursusel

Pastoraalseminari uue õpperühmana alustas preestrikoolitust neli pikka aega diakonina teeninud neli vaimulikku: Kätlin Liimets, Triin Simson, Erkki Juhandi ja Ahti Udam. 

Posted in Uudis Vaatenurk

Rektor Ove Sander: instituudi rajajooned joonistab ette õppeasutuse traditsioon

Värskes ajakirja „Kirik ja Teoloogia“ numbris peatus EELK Usuteaduse Instituudi (UI) rektor dr Ove Sander õppeasutuse tulevikul ning ta joonis siinkohal alla kolm olulist teemat,

Posted in Silmaring Uudis

“Kirikuelu” saates räägib rektor Ove Sander Usuteaduse Instituudi tulevikust

EELK Usuteaduse Instituudi uueks rektoriks saab Sotsiaalministeeriumi praegune peakaplan, Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja kirikuvalitsuse liige dr Ove Sander, kes räägib kooli olulisematest arengusuundadest oma uuel ametiajal.