EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima “Hingehoidja baaskoolitusele”

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima “Hingehoidja baaskoolitusele”

EELK Usuteaduse Instituut annab teada, et 12. märtsil algavale Hingehoidja baaskoolitusele on veel mõned vabad kohad. Aega avalduse ja dokumentide saatmiseks on veel kuni 28. veebruarini.

Koolituse eesmärk on võimaldada hingehoiutööks vajalike pädevuste omandamist ning toetada aitavates ametites töötavate inimeste professionaalset arengut.

Hingehoidja baaskoolitus arvestab hingehoidja ja kaplani kutsestandardi nõuetega.

Koolituse sihtgrupp: teoloogia üliõpilased; kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega.

Koolituse maht on 23 EAP.

Koolitusel käsitletakse hingehoiu, kriisipsühholoogia ja kriisiabi põhimõtteid; nõustamist ja hingehoidu elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad); erivajadustega inimeste ning surija ja leinaja hingehoidu. Kursuse käigus antakse ülevaade inimese füsioloogiast ja füsioloogiliste ning psühholoogiliste probleemide seostest; aitava ametiga seotud õiguslikest regulatsioonidest ning ametieetikast. Õppeprotsessi oluline osa on koolitatava professionaalse arengu toetamisel ning erinevate aitavate ametite (kaplan, hingehoidja, sotsiaaltöötaja, psühholoog) ametiidentiteedi mõtestamisel ja nendevahelise koostöö arendamisel.

Kursus toimub 4-päevaste õppesessioonidena Tartus.

Koolitusel osalemise eeldused: Vähemalt keskharidus ja koguduse vaimuliku soovitus.

Koolitustasu: 650 EUR Sisaldab koolituse, jaotusmaterjalid ja kohvipausid. Võimalus tasuda osade kaupa.

Loe lisa:


Vaata ka:

Meeldib 1